รายการนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ ทั้งหมด

รูปภาพ หมวด : กลุ่ม รหัส ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010001 ชื่อสามัญ: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค

ชื่อทางการค้า: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค
บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด กรกฎาคม 2559
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010002 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010003 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010004 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010005 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010006 ชื่อสามัญ: ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียม เพื่อเร่งการตกตะกอน

ชื่อทางการค้า: ซีออส (C - Aoss)
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010007 ชื่อสามัญ: กำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารา (Vinyl Sound Barrier)

ชื่อทางการค้า: ชุดกำแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด กันยายน 2560
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010008 ชื่อสามัญ: ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)

ชื่อทางการค้า: เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010009 ชื่อสามัญ: สีน้ำโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)

ชื่อทางการค้า: ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2561)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010010 ชื่อสามัญ: สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR INTERIOR)

ชื่อทางการค้า: สีน้ำซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010011 ชื่อสามัญ: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)

ชื่อทางการค้า: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010012 ชื่อสามัญ: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)

ชื่อทางการค้า: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010013 ชื่อสามัญ: ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe)
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010014 ชื่อสามัญ: อิฐสำหรับก่อผนัง (Wall Brick)

ชื่อทางการค้า: โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน (PROBLOCK – Innovative green solution for Sustainability)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010015 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)

ชื่อทางการค้า: โพลี - พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (POLY - PALA Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)
บริษัท สยามสนาม จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010016 ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rubber Rail Pads)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010017 ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rail Joints Rubber Pads)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010018 ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตรา Vi - pafe (Rubber Granules from natural rubber and EPDM rubber blend - Vi - pafe brand)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010019 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: Vi - Pafe บล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป สำหรับลานอเนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Soft Tile)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010020 ชื่อสามัญ: แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น(Para-natural tactile rubber flooring for visually impaired persons)

ชื่อทางการค้า: เอสทีดีไทล์ (STD TILES)
บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด เมษายน 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010021 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก

ชื่อทางการค้า: โมโดเร็น (MODOREN)
บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด พฤษภาคม 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010022 ชื่อสามัญ: ปูนปั้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: ปูนปั้นสำเร็จรูป เอ็ม 900 (M900)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010023 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010024 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010025 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์ พื้นทางเท้าและสวนสุขภาพ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010026 ชื่อสามัญ: เม็ดยางสี เม็ดยางดำจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ (Rubber granules from Natural rubber and EPDM Rubber Blend)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางสี เม็ดยางดำ จากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ตรา GNR – 95 (Black rubber granules from rubber and EPDM blend GNR – 95)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010027 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010028 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010029 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber Type C)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type C)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010030 ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010031 ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด ธันวาคม 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010032 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type A)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type A)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010033 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type B)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type B)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010034 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010035 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010036 ชื่อสามัญ: ชุดผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานทาผนังปูนฉาบได้เร็ว

ชื่อทางการค้า: สีและสีรองพื้น ทีพีไอ (TPI Top Coat and Base Coat) ประกอบด้วย 1. สีซีเมนต์สำหรับงานรองพื้น (Cement Paint for Base Coat and Primer) แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอส - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีเทา) (NP100S - Cement Paint for Base Coat (Grey))
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอสดับเบิลยู - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีขาว) (NP100SW - Cement Paint for Base Coat (White))
- เอ็นพีสองร้อย - สีทารองพื้นกันซึม (NP200 - Cement Paint for Water Proof Base Coat)
2. สีอีมัลชันทนสภาวะ สำหรับทาภายในและภายนอก (Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior) แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอส - สีทาผนังภายใน-นอก แบบกึ่งเงา (NP101S - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Semi Gross))
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ็ม - สีทาผนังภายใน-นอก แบบด้าน (NP101M - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Matt))
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010037 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010038 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010039 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010040 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010041 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS)

ชื่อทางการค้า: ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมเม็ดยางธรรมชาติ (ThakoTrack - NR Sandwich System)
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010042 ชื่อสามัญ: เข็มเหล็ก (KEMREX)

ชื่อทางการค้า: เข็มเหล็ก เอฟเอส (KEMREX FS)
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010043 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS )

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่ - ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมยางธรรมชาติ (Chemist - NR Sandwich System)
บริษัท เคมิสท์ จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010044 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B (Vi - Pafe Synthetic rubber flooring for Running track type B from rubber and EPDM rubber blend)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010045 ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นทั่วไป ใช้ภายในอาคาร (Rubber Flooring (Indoor))

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางพาราปูพื้น (Para – Rubber Flooring)
บริษัท ยู-ไทยรับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2564
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010046 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS,NR (NUMKRAI-NR FULL PUR WORLD ATHLETICS)
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010047 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS (NUMKRAI-NR SANDWICH SYSTEM WORLD ATHLETICS)
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010048 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่-ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS ) ผสมยางธรรมชาติ(Chemist-NR FULL PUR System)
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010049 ชื่อสามัญ: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)
บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด สิงหาคม 2564
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010050 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C
บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010051 ชื่อสามัญ: แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปผสมเม็ดเซรามิก(Lightweight Aggregate Concrete Wall Panel)

ชื่อทางการค้า: เท็กซ์ก้า วอลล์ (TEXCA WALL)
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด กันยายน 2564
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010052 ชื่อสามัญ: น้ำยาโพลิเมอร์ เชื่อมประสานสำหรับสร้างถนนดินซีเมนต์ (admixture (Polymer) soil cement road)

ชื่อทางการค้า: เคเอสพี โพลิเมอร์ (KSP polymer)
บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010053 ชื่อสามัญ: แผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับสนามกีฬาอเนกประสงค์ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: อินเตอร์ล็อค (INTERLOCK)
บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010054 ชื่อสามัญ: สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture Curing Polyurethane)

ชื่อทางการค้า: สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture Curing Polyurethane)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010055 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010056 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010057 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา ลานอเนกประสงค์
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010058 ชื่อสามัญ: ผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ปูพื้นบ่อกักเก็บน้ำ

ชื่อทางการค้า: ผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ปูพื้นบ่อกักเก็บน้ำ
บริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด มีนาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010059 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A (Vi-Pafe Synthetic rubber flooring for Running track type A from rubber and Synthetic rubber blend)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010060 ชื่อสามัญ: ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน (Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling)

ชื่อทางการค้า: ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินไฮบริดชนิดทนความดันพลัส (HAC Plus) (Hybrid Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling Plus (HAC Plus))
บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010061 ชื่อสามัญ: สารผสมเพิ่มสำหรับมอร์ตาร์และคอนกรีต เพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเล (Admixtures for Marine Environment)

ชื่อทางการค้า: สารผสมเพิ่มสำหรับมอร์ตาร์และคอนกรีต เพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเล (Admixtures for Marine Environment)
บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010062 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด มิถุนายน 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010063 ชื่อสามัญ: พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์เเละ ยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ระบบ Full PUR มาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์ Synthetic Surface Product Certificate (WA) ที่ได้รับรองมาตราฐานสากลการติดตั้งสนามระดับ Class 2 Athletics Facility (WA) (ThakoTrack – NR Full PUR System (WA – Class 2))
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สิงหาคม 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010064 ชื่อสามัญ: ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์สำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางทะเล (Hydraulic – Cement grout for General Environment and Marine Environment)

ชื่อทางการค้า: ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์สำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางทะเล (Hydraulic – Cement grout for General Environment and Marine Environment)
บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด กันยายน 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010065 ชื่อสามัญ: แผ่นกันน้ำ (WATERPROOF MEMBRANE)

ชื่อทางการค้า: แผ่นกันน้ำรับเทค (RUBTEX WATERPROOF MEMBRANE (RUBTEX W.M.))
บริษัท เท็กเซ็ท จำกัด กันยายน 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010066 ชื่อสามัญ: พื้นสนามหญ้าเทียมบนพื้นยางสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C (Turf on Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber type C)

ชื่อทางการค้า: ช็อค เทิร์ฟ - พื้นสนามหญ้าเทียมบนพื้นยางสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C (Shock Turf - Turf on Synthetic suface from synthetic rubber and natural rubber type C)
บริษัท เค พี มาสเตอร์ จำกัด ตุลาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010067 ชื่อสามัญ: ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพสำหรับน้ำดื่ม (HDPE pipe from high-quality upgraded materials for drinking water)

ชื่อทางการค้า: ท่อดับเบิลยูอีพีไพ้พ์ (WIIK ECONOMY POTABLE PIPE (W-EP PIPE))
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) มกราคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010068 ชื่อสามัญ: กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบโค-โพลิเมอร์ (Co-Polymer Coated wire mesh Box)

ชื่อทางการค้า: กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบโค-โพลิเมอร์ (Co-Polymer Coated wire mesh Box)
บริษัท เบนนิฟิท เค แอนด์ เจ แอสโซซิเอท จำกัด พฤษภาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010069 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานอเนกประสงค์
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กันยายน 2566
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010070 ชื่อสามัญ: ยางมะตอยน้ำฉาบผิวสำเร็จรูป (Asphalt sealcoat)

ชื่อทางการค้า: ยางมะตอยน้ำฉาบผิวสำเร็จรูป (Asphalt sealcoat)
บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด กันยายน 2566
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010071 ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำสำหรับงานร้อยสาย (Two-Layer Hybrid Recycle Pipe for Conduit)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำสำหรับงานร้อยสาย (Two-Layer Hybrid Recycle Pipe for Conduit)
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด กุมภาพันธ์ 2567
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020001 ชื่อสามัญ: ถังเก็บน้ำพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย (Plastic Water tank Combac nano)

ชื่อทางการค้า: ถังเก็บน้ำพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2562)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020002 ชื่อสามัญ: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)

ชื่อทางการค้า: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ตุลาคม 2560
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020003 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อก (POG)
บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020004 ชื่อสามัญ: ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)

ชื่อทางการค้า: สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT)
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ตุลาคม 2562
ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020005 ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (CleanWaree Water System)
บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020006 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (iWater Treatment Plant)

ชื่อทางการค้า: นทีไอวอเทอร์แทงค์ (Natee iWater Tanks)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อินเทลลิเจนท์วอเตอร์ พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020007 ชื่อสามัญ: เสาอเนกประสงค์ปรับระดับเลื่อนขึ้นลงตามแนวแกนตั้งพื้นที่ติดตั้งน้อยสำหรับติดตั้งโคมไฟถนน(The Low Displacement Multipurpose Adjustable Pole by sliding up and down along the vertical axis for Street Light Installation)

ชื่อทางการค้า: เสาไฟอเนกประสงค์ปรับระดับเลื่อนขึ้นลงตามแนวแกนตั้งใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย UP1 (The UP1 Low Displacement Multipurpose Adjustable Street Light Pole by sliding up and down along the vertical axis)
บริษัท ยู.พี.1 อินโนเวชั่น 999 จำกัด มิถุนายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020008 ชื่อสามัญ: เครื่องบันทึกผลและระบบควบคุมการเชื่อมท่อแบบเรียลไทม์ (Data Logger Unit for PE Pipe Butt Fusion)

ชื่อทางการค้า: เครื่องบันทึกผลและระบบควบคุมการเชื่อมท่อแบบเรียลไทม์ (Data Logger Unit for PE Pipe Butt Fusion)
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) กันยายน 2565
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020009 ชื่อสามัญ: ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank)

ชื่อทางการค้า: ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank)
บริษัท อควา แคร์ โซลูชั่น จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020010 ชื่อสามัญ: เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้สำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้า (Height Adjustable Street Lighting Pole For Lighting System)

ชื่อทางการค้า: เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้สำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้า (Height Adjustable Street Lighting Pole For Lighting System)
บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด กันยายน 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020011 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH)

ชื่อทางการค้า: ระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH)
บริษัท ปพันธ์ เทค จำกัด กันยายน 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020012 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล (GROUNDWATER TREATMENT SET)

ชื่อทางการค้า: ระบบผลิตน้ำประปาบาดาลนิธิ (NITI GROUNDWATER SET)
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020013 ชื่อสามัญ: ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying System)

ชื่อทางการค้า: สมาร์ทเพียวคอมแพ็คทู (Smart Pure Compact II)
บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020014 ชื่อสามัญ: ทุ่นลอยน้ำพลาสติก (Pontoon plastic)

ชื่อทางการค้า: ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ยึดติด (Plastic floating Jigsaw buoy with attachments)
บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด มกราคม 2567
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010001 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (ชนิดเม็ด) (Phosphate Solubilizing Bio-Fertilizer Pellet Type)

ชื่อทางการค้า: ไบโอฟอสก้า (BIOPHOSKA)
บริษัท ปฐมรรค จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010002 ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ (Rubber Dairy Mats)
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์ จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010003 ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อทางการค้า: นิวเคลียร์ C.O.S. สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010004 ชื่อสามัญ: เชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกสำหรับสัตว์ (Probiotic Bacteria for animal)

ชื่อทางการค้า: DS-1
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด พฤศจิกายน 2559
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010005 ชื่อสามัญ: กากถั่วเหลืองย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับสัตว์ (Enzyme Treated Soybean)

ชื่อทางการค้า: Microsoy Plus
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด พฤศจิกายน 2559
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010006 ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กําจัดศัตรูพืช ตราทูริซีส Thurisis (Bacillus thuringiensis)
บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010007 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (กลุ่มเกษตร) (Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer)

ชื่อทางการค้า: “ออมเพชร” ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า (“AOM-PECH” Biocontrol slow-released organic chelate fertilizer)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010008 ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010009 ชื่อสามัญ: สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: Nuclear C.O.S : สารเสริมการเจริญเติบโต (ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์) ชนิดผง สำหรับสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010010 ชื่อสามัญ: สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (Natural Plant Elicitor)

ชื่อทางการค้า: บิ๊ก : สารธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (BIG : Natural Plant Elicitor)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010011 ชื่อสามัญ: ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์ (Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)

ชื่อทางการค้า: แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์ (MAC : Liquid Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010012 ชื่อสามัญ: ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สำหรับสัตว์ (Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)

ชื่อทางการค้า: แมค : ธาตุอาหารอินทรีย์คีเลต ชนิดผง สำหรับสัตว์ (MAC : Powder Multimineral Chito Amino Acid Organic Chelate)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010013 ชื่อสามัญ: จอกยางลดการเกาะติดของยางพารา

ชื่อทางการค้า: จอกยางวอนนาเทค
บริษัท วอนนาเทค จำกัด มกราคม 2561
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010014 ชื่อสามัญ: น้ำเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)

ชื่อทางการค้า: น้ำเชื้อคัดเพศโค (Cattle Sexed Semen)
บริษัท สยามโนวาส จำกัด มิถุนายน 2561
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010015 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยอินทรีย์เหลว (Liquid Organic Fertilizer)

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยอินทรีย์ ใบธง 1 (Bitoung 1 Organic Fertilizer)
บริษัท ใบธง จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010016 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยอินทรีย์เหลว (Liquid Organic Fertilizer)

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยอินทรีย์ ใบธง 2 (Bitoung 2 Organic Fertilizer)
บริษัท ใบธง จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010017 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue - green algae Bio - fertilizer)

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue - green algae Bio - fertilizer)
บริษัท ปฐมรรค จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010018 ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ชนิดเสริมผ้าใบ (Rubber Mat With EP Fabric Reinforcement)
บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010019 ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two – Layer Hybrid Recycle Pipe)
บริษัท อิมแพค ไพพ์ เอ็กซ์ทรูเดอร์ จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010020 ชื่อสามัญ: สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ที่มีส่วนผสมของเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum

ชื่อทางการค้า: ไซเลจ โปร (Silage Pro)
บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด กุมภาพันธ์ 2564
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010021 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR))

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (สำหรับข้าว) ตราอินโนฟาร์ม (INNOFARM – PGPR Bio fertilizer (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)
บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010022 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

ชื่อทางการค้า: อูฟู
บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด มีนาคม 2564
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010023 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR))

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ตราไก่เกษตรชีวภาพ
บริษัท ไบโอฟิล เทคโนโลยี จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010024 ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ (TPI SYNBIOTICS) 1. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ โค กระบือ (TPI SYNBIOTICS FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ สุกร (TPI SYNBIOTICS FOR SWINE) 3. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ สำหรับ สัตว์ปีก (TPI SYNBIOTICS FOR POULTRY) ฯ
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด สิงหาคม 2564
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010025 ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง (TPI SYNBIOTICS POWDER) 1. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง สำหรับ โค กระบือ (TPI SYNBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ ซินไบโอติกส์ ชนิดผง สำหรับ สุกร (TPI SYNBIOTICS POWDER FOR SWINE) ฯ
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด สิงหาคม 2564
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010026 ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ บาซิลลัส ซับทิลิส ชนิดน้ำ สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ (TPI - PROBIOTICS) 1. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ โค กระบือ (TPI - PROBIOTICS FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ สุกร (TPI - PROBIOTICS FOR SWINE) 3. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ สำหรับ ไก่ (TPI - PROBIOTICS FOR CHICKENS) ฯ
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ตุลาคม 2564
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010027 ชื่อสามัญ: สารเสริมชีวนะ บาซิลลัส ซับทิลิส ชนิดผง สำหรับสัตว์

ชื่อทางการค้า: ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ – โปรไบโอติกส์ ชนิดผง (TPI – PROBIOTICS POWDER) 1. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรสำหรับ โค กระบือ (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR CATTLE) 2. ทีพีไอ - โปรไบโอติกส์ ชนิดผง สูตรสำหรับ สุกร (TPI - PROBIOTICS POWDER FOR SWINE) ฯ
บริษัท ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด ตุลาคม 2564
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010028 ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two-Layer Hybrid Recycle Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำ (HDPE Two-Layer Hybrid Recycle Pipe)
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010029 ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009 (Trichoderma asperellum Strain NST-009)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ไตร-แท๊บ (TRI-TAB (Trichoderma asperellum strain NST-009))
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010030 ชื่อสามัญ: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana)

ชื่อทางการค้า: สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช บิว-เวอร์ (BEAU-VER (Beauveria bassiana))
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010031 ชื่อสามัญ: ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพ (HDPE pipe from high-quality upgraded materials)

ชื่อทางการค้า: ท่อดับเบิลยูอีคิวไพ้พ์ (WIIK ECONOMY QUALITY PIPE (W-EQ PIPE))
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010032 ชื่อสามัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer)

ชื่อทางการค้า: ปุ๋ยอินทรีย์บีเอ ตราเกษตรใจดี (BA Organic Fertilizer : Kasetakorn Jaidee Brand)
บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด พฤศจิกายน 2565
ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
02010033 ชื่อสามัญ: สารอาหารพืชที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาทะเล (Plant Nutrient from Sea Fish oil)

ชื่อทางการค้า: ออร์กานิคเวย์ (OrganicWay)
บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2566
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020001 ชื่อสามัญ: รถตัดอ้อย (Sugarcane Harvester)

ชื่อทางการค้า: รถตัดอ้อย รุ่น SM-200
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์ กรกฎาคม 2559
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020002 ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “ทองทวี”
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020003 ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “กรีนบี”
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020004 ชื่อสามัญ: ถังน้ำพลาสติก (Plastic Water Tank)

ชื่อทางการค้า: “บุญเต็ม” (ถังน้ำพลาสติก วี72, ขนาดความจุ 1000 ลิตร) “Boontem” (Plastic Water Tank V72, 1000 Liters)
บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด มกราคม 2561
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020005 ชื่อสามัญ: เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ (Automatic Fertilizer Blending Machine)

ชื่อทางการค้า: เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ KPT-512 (Automatic Fertilizer Blending Machine : KPT-512)
บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด เมษายน 2561
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020006 ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าวขาว และข้าวกล้อง ขนาดเล็ก (RICE MILL MACHINE)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว “ทองทวี” (“Tongtrawee” RICE MILL MACHINE)
บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020007 ชื่อสามัญ: อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)

ชื่อทางการค้า: อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)
บริษัท ซอนเนอร์ เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2563)
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020008 ชื่อสามัญ: เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Treatment for Rice Weevil)

ชื่อทางการค้า: เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นความถี่วิทยุ : ไบโอ-คิว (UTD RF Insects Disinfestor : BiO-Q)
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด มีนาคม 2562
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020009 ชื่อสามัญ: โคมไฟสำหรับปลูกพืช (LED Grow Light for Agriculture)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟสำหรับปลูกพืช (L&E Grow light series Model : HLLN1200RW)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020010 ชื่อสามัญ: เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค

ชื่อทางการค้า: เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค
บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ตุลาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020011 ชื่อสามัญ: รถตัดย่อยอัดไถพรวน

ชื่อทางการค้า: รถตัดย่อยอัดไถพรวน
บริษัท วีอาร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ตุลาคม 2564
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020012 ชื่อสามัญ: ชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve กึ่งอัตโนมัติ เมื่อจุดทำงานที่ออกแบบเปลี่ยนไป

ชื่อทางการค้า: ชุดสูบส่งน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ขนาดใหญ่ แบบปรับเส้น Performance Curve ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ
บริษัท ฟิวเจอร์ ไลน์ โซลูชั่น จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020013 ชื่อสามัญ: เครื่องสีข้าว

ชื่อทางการค้า: เครื่องสีข้าว ซีแอลพี (Rice Mill CLP)
บริษัท ซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มิถุนายน 2565
ด้านการเกษตร
: ครุภัณฑ์การเกษตร
02020014 ชื่อสามัญ: เครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกล

ชื่อทางการค้า: ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหล ตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป
บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด พฤศจิกายน 2565
ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
02030001 ชื่อสามัญ: น้ำตาลมะพร้าวทรายทอง Coconut sugar sandy gold

ชื่อทางการค้า: น้ำตาลมะพร้าวทรายทองอินทรีย์ Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
02030002 ชื่อสามัญ: น้ำหวานดอกมะพร้าว Coconut Flower Syrup

ชื่อทางการค้า: น้ำหวานดอกมะพร้าว Chiwadi
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
02030003 ชื่อสามัญ: น้ำส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ผสมน้ำหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ (เนคติก้า) Organic Coconut Flower Syrup Vinegar (Nectegar)

ชื่อทางการค้า: ชีวาดี เนคตีก้า (Chiwadi Nectegar)
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด กันยายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
ด้านการเกษตร
: อื่นๆ
02030004 ชื่อสามัญ: โรงเรือนเพาะปลูก (GreenHouse)

ชื่อทางการค้า: โรงเรือนเพาะปลูกพฤกษาสบาย (GreenHouse PRUKSA - SAR - BUY)
บริษัท เอไอ 5.0 อกรีคัลเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010001 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคหอบหืด มอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: แอสแตร์ (Astair)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010002 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เออเบซาทาน (Irbesartan)

ชื่อทางการค้า: บีเวล (Bewel)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010003 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)

ชื่อทางการค้า: ไฮเปอคอร์ (Hypercor)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010004 ชื่อสามัญ: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด วาร์ฟาริน โซเดียม (Warfarin Sodium)

ชื่อทางการค้า: มาฟอแรน  (MAFORAN)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010005 ชื่อสามัญ: ลีโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: วีฟล็อกซ์ (VEFLOX)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010006 ชื่อสามัญ: ยาพ่นจมูกแคลซิโตนิน (Calcitonin)

ชื่อทางการค้า: มายแคลซิโตนิน (MyCalcitonin) 200 I.U. ขนาด 14 และ 28 Metered doses
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010007 ชื่อสามัญ: ยาลดระดับโคเรสเตอรอล ซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: ยูคอร์® (Eucor®)
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010008 ชื่อสามัญ: ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ยาซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: บีสเตติน (Bestatin)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010009 ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: VIFAS (60 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (60 มก. ชนิดเม็ด), VIFAS (180 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (180 มก. ชนิดเม็ด)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010010 ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride) (ฟีนาเฟค : FENAFEX)

ชื่อทางการค้า: ฟีนาเฟค (FENAFEX)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010011 ชื่อสามัญ: ยาฉีดโซเลโดรนิก แอซิด (Zoledronic Acid)

ชื่อทางการค้า: Zolennic Concentrate For Solution For IV Infusion
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010012 ชื่อสามัญ: ยาฟีแนสเตอร์ไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: Firide Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010013 ชื่อสามัญ: ยาลอซาร์แทน โพแทสเซียม (Losartan potassium)

ชื่อทางการค้า: ลอแรนต้า (Loranta)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010014 ชื่อสามัญ: ยาลอร์ซาแทน โปแตสเซียม (Losartan potassium)

ชื่อทางการค้า: แลนซาร์ 50 (Lanzaar 50) แลนซาร์ 100 (Lanzaar 100)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010015 ชื่อสามัญ: ยาเม็ดกลัยมิพิไรด์ 2 มิลลิกรัม Glimepiride 2 mg tablet

ชื่อทางการค้า: Gliparil 2 (กลัยพาริล 2)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010016 ชื่อสามัญ: ยาฉีดเซฟตาซิดิม (Ceftazidime)

ชื่อทางการค้า: เซ็บ-ดีม (CEF-DIME)
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010017 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน หรือ เบาหวานชนิดที่ 2 ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม

ชื่อทางการค้า: อัทมอส 15 (Utmos 15), อัทมอส 30 (Utmos 30)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010018 ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: คาราเทน (Caraten)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010019 ชื่อสามัญ: ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาติดถาวรพร้อมใช้

ชื่อทางการค้า: Leuco - Plus 300 (ลิวโค - พลัส 300) , Leuco - Plus 300 (prefilled syringe) (ลิวโค - พลัส 300)
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010020 ชื่อสามัญ: ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา ติดถาวรพร้อมใช้

ชื่อทางการค้า: Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 2000), Hema-Plus 2000 (0.5 mL in prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 2000 (0.5 มล. ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้)), Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลัส 4000), Hema-Plus 4000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 4000), Hema-Plus 5000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 5000), Hema-Plus 10000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 10000)
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010021 ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human Albumin 20%)

ชื่อทางการค้า: อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2561)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010022 ชื่อสามัญ: ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: เบสตาซอล 50 (Bestazol 50) และ เบสตาซอล 100 (Bestazol 100)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010023 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: เบอร์ลอนทิน 300 (BERLONTIN 300), เบอร์ลอนทิน 600 (BERLONTIN 600)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010024 ชื่อสามัญ: ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)

ชื่อทางการค้า: UTO – CEFTRIAXONE
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤศจิกายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010025 ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: TONIZEP 5
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010026 ชื่อสามัญ: ยาเมทิมาโซล (Methimazole)

ชื่อทางการค้า: ทิมาโซล (TIMAZOL)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010027 ชื่อสามัญ: ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)

ชื่อทางการค้า: บิสลอค 2.5 (BISLOC 2.5) และ บิสลอค 5 (BISLOC 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010028 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลซีแทม 250, เลซีแทม 500 (LECETAM 250, LECETAM 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010029 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซติซาล 5 (CETIZAL 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010030 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: สิลาทิโอ (SILATIO)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010031 ชื่อสามัญ: ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: โลซู - 3 และ โลซู - 4 (LOSU - 3 and LOSU - 4)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010032 ชื่อสามัญ: ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)

ชื่อทางการค้า: อีโซแพม 10 (ESOPAM 10) และ อีโซแพม 20 (ESOPAM 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010033 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: วัลทิน 400 (VULTIN 400)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010034 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: Gabutin 100 mg Capsule, Gabutin 300 mg Capsule, Gabutin 600 mg Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010035 ชื่อสามัญ: ยาเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)

ชื่อทางการค้า: Samnir Capsule, Samnir Suspension
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010036 ชื่อสามัญ: ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime)

ชื่อทางการค้า: Claraxim Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010037 ชื่อสามัญ: ยาโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium)

ชื่อทางการค้า: Mellistin Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010038 ชื่อสามัญ: ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: Onsia Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010039 ชื่อสามัญ: ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone (as disodium))

ชื่อทางการค้า: Cef-3 Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010040 ชื่อสามัญ: ยาอะม๊อกซีซิลลิน (โซเดียม) และคลาวูลาเนท (โพแทสเซียม) (Amoxicillin (as sodium) and Clavulanate (as potassium))

ชื่อทางการค้า: Cavumox Tablet /Cavumox Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010041 ชื่อสามัญ: ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซัลแบคแทม โซเดียม (Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium

ชื่อทางการค้า: Sulcef Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010042 ชื่อสามัญ: ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem (as trihydrate))

ชื่อทางการค้า: Mapenem Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010043 ชื่อสามัญ: ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin phosphate)

ชื่อทางการค้า: Rosil Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010044 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: Lefloxin IV Infusion
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010045 ชื่อสามัญ: ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir (as sodium))

ชื่อทางการค้า: Vilerm Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010046 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: OLFOVEL-500
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010047 ชื่อสามัญ: ยามีลอกซิแคม (Meloxicam)

ชื่อทางการค้า: MELOBIC-15
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010048 ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)

ชื่อทางการค้า: TODESAAR 8, TODESAAR 16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010049 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: TOPRELIN 150
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010050 ชื่อสามัญ: ยาอะโทรวาสแตติน(Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: คลอวาส - 40 (CHLOVAS - 40) และคลอวาส - 20 (CHLOVAS - 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561, มีนาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010051 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: เอโทซิน (ATOZIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010052 ชื่อสามัญ: ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE - FORTE)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010053 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: เค-ซุวา 10 (K-ZUVA 10) และ เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010054 ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)

ชื่อทางการค้า: ไดโอฟอร์จ-160 (DIOFORGE-160)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010055 ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เคอดิกา 20 (Kerdica 20)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010056 ชื่อสามัญ: ยาผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิด (โคอะม็อกซิคลาฟ) (Amoxicillin and Clavulanic acid (Co-amoxiclav))

ชื่อทางการค้า: เอเอ็มเค (AMK)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010057 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: โทนาฟิล 100 (TONAFIL 100)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010058 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมโลปิน (Amlopine)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010059 ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)

ชื่อทางการค้า: แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 MG)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010060 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลโวเซต (Levocet)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010061 ชื่อสามัญ: ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)

ชื่อทางการค้า: ซิซาลอน 50 (SISALON 50)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010062 ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: พราด็อกซ์ 25 (PRADOX 25), พราด็อกซ์ 50 (PRADOX 50), พราด็อกซ์ 100 (PRADOX 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010063 ชื่อสามัญ: ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: โวซิน 250 (VOCIN 250) และ โวซิน 500 (VOCIN 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010064 ชื่อสามัญ: ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)

ชื่อทางการค้า: พราเมกซอล 0.25 และ พราเมกซอล 1 (PRAMEXOL 0.25 และ PRAMEXOL 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010065 ชื่อสามัญ: ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate)

ชื่อทางการค้า: ซอฟแคร์ 5 (Sofcare 5) , ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010066 ชื่อสามัญ: ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine)

ชื่อทางการค้า: อัลโลล่า 5 (ALLORA 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010067 ชื่อสามัญ: ยารีบามิไพด์ (REBAMIPIDE)

ชื่อทางการค้า: บาปิด 100 (BAPID 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010068 ชื่อสามัญ: ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan) เออร์บิซาร์ : IRBEZAR

ชื่อทางการค้า: เออร์บิซาร์ (IRBEZAR)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010069 ชื่อสามัญ: ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)

ชื่อทางการค้า: โคลพิโดเกรล จีพีโอ (75 มิลลิกรัม) (Clopidogrel GPO (75 mg))
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010070 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate))

ชื่อทางการค้า: Azith Capsule และ Azith Oral Suspension
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010071 ชื่อสามัญ: ยาโอเมพราโซล (Omeprazole)

ชื่อทางการค้า: เซฟซอน (Zefxon)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010072 ชื่อสามัญ: ยาเอนทีคาเวียร์ (Entecavir)

ชื่อทางการค้า: เอนคาเวียร์ (Encavir)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010073 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) (มานาซิธ : MANAZITH)

ชื่อทางการค้า: มานาซิธ แคปซูล (MANAZITH CAPSULE) และ มานาซิธ ดรายไซรัป (MANAZITH DRY SYRUP)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010074 ชื่อสามัญ: ยาซีลีโคซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: โซเบรคซ์ (ZOBREX)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010075 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: แก๊บติน (ชนิดแคปซูล) (Gabtin (Capsule))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010076 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรสแตติน (ชนิดเม็ด) (Rostatin (Tablet))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010077 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซิบ 60 (EXIB 60), เอ็กซิบ 90 (EXIB 90), เอ็กซิบ 120 (EXIB 120)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010078 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)

ชื่อทางการค้า: ไซนาฟิล - 50 (SINAFIL - 50) และ ไซนาฟิล - 100 (SINAFIL - 100)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010079 ชื่อสามัญ: ยาไดอะเซอรีน (Diacerein)

ชื่อทางการค้า: ไดอะเซอริค (DIACERIC)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010080 ชื่อสามัญ: ยาเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: ไบโอค๊อกซิบ (90 มก.) (BIOCOXIB (90 MG))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010081 ชื่อสามัญ: ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride )

ชื่อทางการค้า: ดีซัน พีอาร์ 750 (DESON PR 750) และ ดีซัน พีอาร์ 1000 (DESON PR 1000)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010082 ชื่อสามัญ: ยาเมอร์ทาซาปีน (MIRTAZAPINE)

ชื่อทางการค้า: ซาเมียร์ 15 (ZAMIR 15)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010083 ชื่อสามัญ: ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine)

ชื่อทางการค้า: ลาโมกา-25 (LAMOGA-25), ลาโมกา-50 (LAMOGA-50) และลาโมกา-100 (LAMOGA-100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2561, พฤษภาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010084 ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)

ชื่อทางการค้า: ฟินิล 16 (FINIL 16)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010085 ชื่อสามัญ: ยาซิลอสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: ซิโลซอล 100 (Cilosol 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010086 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: แอลเลอซิน (ELLEZIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010087 ชื่อสามัญ: ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)

ชื่อทางการค้า: โมเมทาโซน จีพีโอ (0.1%) (Mometasone GPO (0.1%))
องค์การเภสัชกรรม กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010088 ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมดิฟาสท์ 60 (MEDIFAST 60) และเมดิฟาสท์ 180 (MEDIFAST 180)
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010089 ชื่อสามัญ: ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)

ชื่อทางการค้า: ยูโรกา (UROKA)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) กันยายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010090 ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วีซอน 200 (VZON 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010091 ชื่อสามัญ: ยาเซฟโฟเพอราโซน และ ซัลแบคแตม (Cefoperazone and Sulbactam)

ชื่อทางการค้า: ซัลเพอร์เมด (SULPERMED) ซัลเพอร์เมด 1.5 (SULPERMED 1.5)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010092 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมพีน 5 (AMPINE 5), แอมวาส 10 (AMVAS 10)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010093 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาบาเร็กซ์ 300 มก. (Gabarex 300 mg)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010094 ชื่อสามัญ: ยาคลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin)

ชื่อทางการค้า: คลาริโทร อาร์เอ็กซ์ 500 (KLARITHRO RX 500)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010095 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: เนอร์วิน-300 (NERVIN-300)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010096 ชื่อสามัญ: ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ (Efavirenz)

ชื่อทางการค้า: ยาเม็ดเอฟฟาไวเร็นซ์ (600 มก.) (EFAVIRENZ TABLETS (600 MG))
องค์การเภสัชกรรม ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010097 ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน (Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine)

ชื่อทางการค้า: ทีโน-เอ็ม (TENO-EM)
องค์การเภสัชกรรม ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010098 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาแบนทิน (300 มก.) (Gabantin (300 mg))
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010099 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: ออนเซ็ท (ONZET®)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010100 ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan tablets)

ชื่อทางการค้า: ออลแวน 80 มก. (ALLVAN 80 MG) และ ออลแวน 160 มก. (ALLVAN 160 MG)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010101 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (GABAPENTIN)

ชื่อทางการค้า: รอนติน (RONTIN) และรอนติน (600) (RONTIN (600))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010102 ชื่อสามัญ: ยาควิไทอะปีน (Quetiapine)

ชื่อทางการค้า: ควานเทีย 25 (QUANTIA 25), ควานเทีย 100 (QUANTIA 100) และควานเทีย 200 (QUANTIA 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010103 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาเพ็นติน (Gapentin)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010104 ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: แอลไซม์ (Alzime)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010105 ชื่อสามัญ: ยาโดเนพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โดพีซิล 10 (Dopezil 10)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010106 ชื่อสามัญ: ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: ซาเลซิน 500 (Xalecin 500)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010107 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine tablet)

ชื่อทางการค้า: แอมโลวาสค์ 5 (Amlovasc 5)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ตุลาคม 2561
ด้านการแพทย์
: ยา
03010108 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin tablet)

ชื่อทางการค้า: คราวิซิน 500 (CRAVIXIN 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ตุลาคม 2561
ด้านการแพทย์
: ยา
03010109 ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Tenofovir disoproxil fumarate)

ชื่อทางการค้า: ฟอร์วิค 300 (FORVIC 300)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010110 ชื่อสามัญ: ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)

ชื่อทางการค้า: อีซาเทค 20 (ESATEC 20), อีซาเทค 40 (ESATEC 40)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010111 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน (Levocetirizine)

ชื่อทางการค้า: วาลิซ่า (Valiza)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010112 ชื่อสามัญ: ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สตาริน (Starin)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด มกราคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010113 ชื่อสามัญ: ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: อะทอร์วิน 10 (ATORVIN 10), อะทอร์วิน 20 (ATORVIN 20), อะทอร์วิน 40 (ATORVIN 40), อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010114 ชื่อสามัญ: ยาเนบิโวลอล (Nebivolol)

ชื่อทางการค้า: บิลเคท 5 (BILKATE 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010115 ชื่อสามัญ: ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium)

ชื่อทางการค้า: พิทาซอร์ 2 (PITASOR 2)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010116 ชื่อสามัญ: ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM)

ชื่อทางการค้า: พีเน็ม เอ็ม เอ็ช (PENEM M.H.)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010117 ชื่อสามัญ: ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม (Imipenem and Cilastatin Sodium)

ชื่อทางการค้า: อิมซิติน (IMCITIN)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010118 ชื่อสามัญ: ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide)

ชื่อทางการค้า: กลูโคไซด์ เอ็มอาร์ 60 (GLUCOZIDE MR 60)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010119 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ไลบาลิน (LYBALIN)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010120 ชื่อสามัญ: ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: เพนเน็กซ์ (PAINEX)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010121 ชื่อสามัญ: ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE)

ชื่อทางการค้า: อาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010122 ชื่อสามัญ: ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)

ชื่อทางการค้า: ลารียา (Lareya)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010123 ชื่อสามัญ: ยาไซโลสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: ไซลอซซา-100 (CYLOZZA-100)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010124 ชื่อสามัญ: ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline)

ชื่อทางการค้า: โซทาลีน (Zotaline)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010125 ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โอแลนซา (OLANZA)
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด เมษายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010126 ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)

ชื่อทางการค้า: วาลซาร์แทน จีพีโอ (80 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (80 MG)) วาลซาร์แทน จีพีโอ (160 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (160 MG))
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010127 ชื่อสามัญ: ยาเลฟแอมโลดิพิน (Levamlodipine)

ชื่อทางการค้า: เอส-แอมเบส (S-AMBES)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010128 ชื่อสามัญ: ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir)

ชื่อทางการค้า: ออราต้า 0.5 (Orata 0.5), ออราต้า 1 (Orata 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010129 ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010130 ชื่อสามัญ: ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: คาลซีลา 25 (CALCELAR 25)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010131 ชื่อสามัญ: ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole)

ชื่อทางการค้า: มีไดโซล ชนิดฉีด (MEDIZOLE INJECTION)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010132 ชื่อสามัญ: ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)

ชื่อทางการค้า: ไซปราซิน อินเจคชั่น (CIPRACIN INJECTION)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010133 ชื่อสามัญ: ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

ชื่อทางการค้า: รินาเวียร์ (RINAVIR)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010134 ชื่อสามัญ: ยาเอฟาไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทาบีน และทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Efavirenz, Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate)

ชื่อทางการค้า: จีพีโอ - เวียร์ ที (GPO – VIR T)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010135 ชื่อสามัญ: ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สเต 24 (Stei 24)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด พฤษภาคม 2562
ด้านการแพทย์
: ยา
03010136 ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วานาโซล (ชนิดเม็ด) (Vanazole (Tablet))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010137 ชื่อสามัญ: ยาเมโรพีเนม (Meropenam)

ชื่อทางการค้า: โมเนม (เมโรพีเนม), Monem (Meropenem)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010138 ชื่อสามัญ: ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: รีเม็ม (REMEM)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010139 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมโลเพรส (AMLOPRESS)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010140 ชื่อสามัญ: ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: ฟีแนส-5 (FINAS-5)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010141 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: โลดิปีน 10 (LODIPINE 10)
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010142 ชื่อสามัญ: ยาโดเนพิซิล ฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โดราเซปต์ (DORACEPT)
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010143 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010144 ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โอลาพิน-10 (OLAPIN-10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010145 ชื่อสามัญ: ยาโบเซนแทน (BOSENTAN)

ชื่อทางการค้า: ซิลเคย์ 125 (SILKAY 125)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010146 ชื่อสามัญ: ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: เซลซิบ 200 (CELXIB 200) และ เซลซิบ 400 (CELXIB 400)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010147 ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรท (Tenofovir Disoproxil Fumarate)

ชื่อทางการค้า: ทีนีเวียร์ (TENEVIR)
องค์การเภสัชกรรม สิงหาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010148 ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox)

ชื่อทางการค้า: ดีเฟอราซิรอก จีพีโอ (Deferasirox GPO)
องค์การเภสัชกรรม สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010149 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule)

ชื่อทางการค้า: โปบาลิน 25 (Pobalin 25) และ โปบาลิน 75 (Pobalin 75)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010150 ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan Cilexetil)

ชื่อทางการค้า: แคนดา - 16 (KANDA - 16)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กันยายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010151 ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: คาดิพลอท (Cardiplot)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010152 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: นาค็อกซิบ - 90 มก. (NACOXIB - 90 MG)
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด กันยายน 2562
ด้านการแพทย์
: ยา
03010153 ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมมซ่า 10 (MEMXA 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010154 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010155 ชื่อสามัญ: ยาโมซิฟล็อกซาซิน (Moxifloxacin)

ชื่อทางการค้า: โมฟล็อกซิน (MOFLOXIN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010156 ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: ไพโทเมท (25 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (25 MG TABLET)),ไพโทเมท (50 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (50 MG TABLET)) และไพโทเมท (100 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (100 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010157 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสเตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โคเลสเตอร์ 10 (Cholestor 10) และโคเลสเตอร์ 20 (Cholestor 20)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010158 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลตตา 250 (Letta 250) และ เลตตา 500 (Letta 500)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010159 ชื่อสามัญ: ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine sulfate)

ชื่อทางการค้า: ควินเนล (Quinnel)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010160 ชื่อสามัญ: ยาเออบีซาร์แทน (Irbesartan)

ชื่อทางการค้า: Besanta Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010161 ชื่อสามัญ: ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium))

ชื่อทางการค้า: ซูโรติน (10 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (10 MG TABLET)) และซูโรติน (20 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (20 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010162 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium)

ชื่อทางการค้า: โอทากิล 20 (OTAGIL 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010163 ชื่อสามัญ: ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen Tartrate)

ชื่อทางการค้า: ไรวาสต้า 1.5 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 1.5 MG CAPSULE) ไรวาสต้า 3 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 3 MG CAPSULE)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010164 ชื่อสามัญ: ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium)

ชื่อทางการค้า: ไลโปสแตท (10 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (10 MG TABLET)),ไลโปสแตท (20 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (20 MG TABLET)) และไลโปสแตท (40 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (40 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010165 ชื่อสามัญ: ยามอกซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สะวอซ (400 มก. ชนิดเม็ด) (SVOZ (400 MG TABLET))และ สะวอซ (0.5% ยาหยอดตา) (SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010166 ชื่อสามัญ: ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)

ชื่อทางการค้า: ไซอะแกรน (50 มก. ชนิดเม็ด) (SIAGRAN (50 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010167 ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซพเทีย 10 มก. (CEPTIA 10 MG.)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010168 ชื่อสามัญ: ยาพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ ยาทรามาดอล 37.5 มิลลิกรัม (Paracetamol 325 mg and Tramadol HCl 37.5 mg)

ชื่อทางการค้า: DUOCETZ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010169 ชื่อสามัญ: ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: บราลอน 5 (BRALON 5) และ บราลอน 7.5 (BRALON 7.5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010170 ชื่อสามัญ: ยาซีลีคอกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: ไซเบ็ก (200 มก. แคปซูล) (CYBEC (200 MG CAPSULE))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีนาคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010171 ชื่อสามัญ: ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor)

ชื่อทางการค้า: ทิคาตา 90 (TICATA 90)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010172 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พีบาริน (75 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (75 mg CAPSULE)), พีบาริน (150 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (150 mg CAPSULE))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เมษายน 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010173 ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ ออโรดิสเพิสสิเบิ้ล (Donepezil hydrochloride Orodispersible)

ชื่อทางการค้า: โทนิเซ็พ เอฟดีที 5 (TONIZEP FDT 5), โทนิเซ็พ เอฟดีที 10 (TONIZEP FDT 10)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010174 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีเพนติน (PREPENTIN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010175 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: ทอร์โคเซีย 90 มก. (TORCOZIA 90 MG.)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010176 ชื่อสามัญ: ยาราซาจิลีน (Rasagiline)

ชื่อทางการค้า: ราซาเลค 1 (RASALECT 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010177 ชื่อสามัญ: ยาอะทอร์วาสแททิน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: โทวาสติน 20 (TOVASTIN 20) และ โทวาสติน 40 (TOVASTIN 40)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010178 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลฟตริซิน (LEVTRIZIN)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010179 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: ซิลเดนาฟิล จีพีโอ (SILDENAFIL GPO)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010180 ชื่อสามัญ: ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin)

ชื่อทางการค้า: มอกซิฟลอกซ์ จีพีโอ (400 มิลลิกรัม) (MOXIFLOX GPO (400 MG))
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010181 ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: คาร์โวลอล (CARVOLOL)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010182 ชื่อสามัญ: ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)

ชื่อทางการค้า: ลิวโค - พลัส (Leuco - Plus) และ ลิวโค - พลัส (prefilled syringe) (Leuco - Plus (prefilled syringe))
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010183 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: มิลลิแตม 250 (MILLITAM 250) และมิลลิแตม 500 (MILLITAM 500)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010184 ชื่อสามัญ: ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: โวฟล็อก - 250 (VOFLOX - 250) และ โวฟล็อก - 500 (VOFLOX - 500)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤษภาคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010185 ชื่อสามัญ: ยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir)

ชื่อทางการค้า: อะบาคาเวียร์ จีพีโอ (ABACAVIR GPO)
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010186 ชื่อสามัญ: ยาไซโลโดซิน (Silodosin)

ชื่อทางการค้า: ซิโดรี 4 (SIDORY 4)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010187 ชื่อสามัญ: ยาวิลดากลิปติน (Vildagliptin)

ชื่อทางการค้า: เดย์วัส 50 (DAYVUS 50)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010188 ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล (Donepezil)

ชื่อทางการค้า: โดนีเซฟท์ 10 (Donecept 10)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด มิถุนายน 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010189 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: นิวเพนติน 300 (Neupentin 300 tab), นิวเพนติน 400 (Neupentin 400 tab) และนิวเพนติน 600 (Neupentin 600 tab)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010190 ชื่อสามัญ: ยาอีซีทีไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: มิบีซ (10 มก. ชนิดเม็ด) (MIBEAZ (10 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010191 ชื่อสามัญ: ยาริสเพอริโดน (Risperidone)

ชื่อทางการค้า: ริสเพอริโดน จีพีโอ (RISPERIDONE GPO)
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010192 ชื่อสามัญ: ยาไตรมีตาซิดีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Trimetazidine diHCL)

ชื่อทางการค้า: มาทีนอล เอ็มอาร์ (MATENOL MR)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010193 ชื่อสามัญ: ยาอะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine)

ชื่อทางการค้า: มิวโคติก เอชดี (MUCOTIC HD)
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010194 ชื่อสามัญ: ยาเซอร์ทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซลโรทีน 50 มก. ชนิดเม็ด (SELROTINE 50 MG TABLET)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010195 ชื่อสามัญ: ยาอิมิพีเนม โมโนไฮเดรท และซิลลาสแตติน โซเดียม (Imipenem monohydrate and Cilastatin sodium)

ชื่อทางการค้า: ไซอะเนม ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (Sianem IV Injection)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010196 ชื่อสามัญ: ยาเซฟฟีพิม ไดไฮโดรคลอไรด์ (Cefepime (as dihydrochloride))

ชื่อทางการค้า: เซฟาแมกซ์ (ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ 1 กรัม) (Cefamax (Injection 1 g))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010197 ชื่อสามัญ: ยาเซฟดิเนียร์ (Cefdinir)

ชื่อทางการค้า: ไดนิเซฟ ฟอร์ ซัสเพนชั่น (Dinicef for Suspension)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010198 ชื่อสามัญ: ยาโดริพีเนม (Doripenem)

ชื่อทางการค้า: โดริโอ (โดริพีเนม) (Dorio (Doripenem))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010199 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อาโคนา (60 มก.) (Arcona (60 mg)) , อาโคนา (90 มก.) (Arcona (90 mg)) และ อาโคนา (120 มก.) (Arcona (120 mg))
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010200 ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซซีร็อกซ์ (EXSIROX)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010201 ชื่อสามัญ: ยาไลเนโซลิด (Linezolid)

ชื่อทางการค้า: ลินิซ (600 มก. ชนิดเม็ด) (LINEAZ (600 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010202 ชื่อสามัญ: ยาโมซาไพรด์ ซิเตรต (Mosapride Citrate)

ชื่อทางการค้า: มาซท์ (5 มก. ชนิดเม็ด) (MAZT (5 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010203 ชื่อสามัญ: ยาโคลีน ฟีโนไฟเบรต (Choline Fenofibrate)

ชื่อทางการค้า: ออมนิพิกซ์ 135 (OMNIPIX 135)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010204 ชื่อสามัญ: ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)

ชื่อทางการค้า: เคอร์เทท 20 (KERTET 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010205 ชื่อสามัญ: ยาออกทรีโอไทด์ (Octreotide)

ชื่อทางการค้า: ออกเทรีย (OCTREA)
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010206 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เคเลป 500 (Kelep 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010207 ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โมเน่ต์ (MONET)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010208 ชื่อสามัญ: ยาไอโทไพรด์ ไฮโดรคลอไรด์ (Itopride hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ดอยซ์ (50 มก. ชนิดเม็ด) (DOIZ (50 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010209 ชื่อสามัญ: ยาไรวาร็อกซาแบน (Rivaroxaban)

ชื่อทางการค้า: ไรโวแซน 10 (RIVOXAN 10), ไรโวแซน 15 (RIVOXAN 15) และ ไรโวแซน 20 (RIVOXAN 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010210 ชื่อสามัญ: ยากลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: เกรเซอร์ (Glazer)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010211 ชื่อสามัญ: ยากลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: อะมาแรกซ์ 2 (Amarax 2)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010212 ชื่อสามัญ: ยาพิเพอราซิลินโซเดียม และทาโซแบ็กแทม โซเดียม (Piperacillin sodium and Tazobactam sodium)

ชื่อทางการค้า: พิพแทม 4.5 กรัม ชนิดฉีด (PIPTAM 4.5 G FOR INJECTION)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010213 ชื่อสามัญ: ยาฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ฟีซ (10% ยาหยอดตา) PHEZ (10% OPHTHALMIC SOLUTION)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010214 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลซีแทม ออรัล โซลูชั่น (LECETAM ORAL SOLUTION)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010215 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: ซีกร้า 100 (XEGRA 100)
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด กุมภาพันธ์ 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010216 ชื่อสามัญ: ยาโมซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โซโมซิน (ZOMOXIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010217 ชื่อสามัญ: ยามอนทีลูคัส (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทีลูคัส จีพีโอ (Montelukast GPO)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010218 ชื่อสามัญ: ยาอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: อีเซทิไมบ์ จีพีโอ (Ezetimibe GPO)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010219 ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วอเรสซ์ (200 มก. ชนิดเม็ด) (VORAIZ (200 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010220 ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: แมคโครเมท (Macromate)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010221 ชื่อสามัญ: ยาคิวไทอาปีน (Quetiapine)

ชื่อทางการค้า: ควอพีน (QUAPINE)
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010222 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule)

ชื่อทางการค้า: พรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก (Pregabalin 75 Eurodrug)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010223 ชื่อสามัญ: ยาทาดาลาฟิล (Tadalafil)

ชื่อทางการค้า: ทาลาฟิล - 5 (TALAFIL - 5), ทาลาฟิล - 10 (TALAFIL - 10) และ ทาลาฟิล - 20 (TALAFIL - 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010224 ชื่อสามัญ: อีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: อีซีบี (EZB)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010225 ชื่อสามัญ: ยาอีโทริโคซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อีโทเมด 90 (ETOMED 90) และ อีโทเมด 120 (ETOMED 120)
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010226 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: โปลิค็อกเซีย 90 (Policoxia 90)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010227 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine Dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เอ - ลีซ (5 มก. ชนิดเม็ด) (A - LEAZE (5 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010228 ชื่อสามัญ: ยาอัลฟูโซซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Alfuzosin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: อาฟโซลีน เอ็กซ์แอล 10 (AFZOLINE XL 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2564
ด้านการแพทย์
: ยา
03010229 ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซีร็อกซ์ (DEFERASIROX)

ชื่อทางการค้า: ดีเจกซ์ 125 (DEJEX 125), ดีเจกซ์ 250 (DEJEX 250) และดีเจกซ์ 500 (DEJEX 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010230 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทีริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ลีเรส (LERES)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010231 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีซิอุส (PRECIUS)
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด พฤศจิกายน 2564
ด้านการแพทย์
: ยา
03010232 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: ฟลอคทิล 100 (FLOCTIL 100) และ ฟลอคทิล 200 (FLOCTIL 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010233 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: เอทูล็อกซ์ 60 (ATULOX 60), เอทูล็อกซ์ 90 (ATULOX 90), เอทูล็อกซ์ 120 (ATULOX 120)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ธันวาคม 2564
ด้านการแพทย์
: ยา
03010234 ชื่อสามัญ: ยาอะทอวาสแตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: คลอวาส-ซิส 40 (CHLOVAS-ZIS 40)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มกราคม 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010235 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ลาริก 75 แคปซูล (LARIK 75 CAPSULE)
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010236 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ลิกาบา 75 (LIGABA 75) และ ลิกาบา 150 (LIGABA 150)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010237 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลโวเซต (Levocet)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010238 ชื่อสามัญ: ยาลิโดรเคน ไฮโดรคลอไรด์ และแอดรีนาลีน (Lidocaine HCl and Adrenaline)

ชื่อทางการค้า: โดรนิล-เอ 1% (DRONIL-A 1%) และโดรนิล-เอ 2% (DRONIL-A 2%)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010239 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (ETORICOXIB)

ชื่อทางการค้า: อิทอริค็อกซิบ ที.โอ. (ETORICOXIB T.O.)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มกราคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010240 ชื่อสามัญ: ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมทฟอร์มิน เอกซ์อาร์ (1000 มิลลิกรัม) METFORMIN XR (1000 MG)
องค์การเภสัชกรรม มีนาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010241 ชื่อสามัญ: ยาเอทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: แมนค็อกซิบ-60 (MANCOXIB-60) แมนค็อกซิบ-90 (MANCOXIB-90) และ แมนค็อกซิบ-120 (MANCOXIB-120)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด มีนาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010242 ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมโมทิน (MEMOTIN)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด เมษายน 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010243 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ไพกาบา 75 (PYGABA 75)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด เมษายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010244 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: บาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และ บาเลนติน 150 (BALENTIN 150)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010245 ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน โคแอกกูเลชั่น แฟคเตอร์ แปด (Human Coagulation Factor VIII)

ชื่อทางการค้า: แฟคเตอร์ แปด ทีอาร์ซีเอส (FACTOR VIII TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พฤษภาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010246 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีริก้า 75 (PRERICA 75)
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด พฤษภาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010247 ชื่อสามัญ: ยาเออเบซาทาน (IRBESARTAN)

ชื่อทางการค้า: อ็อพติม่า 300 มก. (OPTIMA 300 mg)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พฤษภาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010248 ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน อิมมูโนโกลบูลิน จี 5 % (Human Immunoglobulin G 5 %)

ชื่อทางการค้า: อิมมูโนโกลบูลิน 5 ทีอาร์ซีเอส (IMMUNOGLOBULIN 5 TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มิถุนายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010249 ชื่อสามัญ: ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: โปรสแตท 5 (Prostat 5)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010250 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสตาติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: เครสตาติน 10 (Crestatin 10) และ เครสตาติน 20 (Crestatin 20)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010251 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาบานิล (Gabanil)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010252 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลแวนเต้ 500 (Levante 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010253 ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมแมนเทีย (Memantia)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010254 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: อีพิล๊อก - 500 (EPILOG - 500)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด ตุลาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010255 ชื่อสามัญ: ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram)

ชื่อทางการค้า: เอสซิแพม 10 มก (ESCIPAM 10 MG)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤศจิกายน 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010256 ชื่อสามัญ: ยาอีนอกซาพาริน โซเดียม (Enoxaparin sodium)

ชื่อทางการค้า: ทีนอกซ์ (THENOX)
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มกราคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010257 ชื่อสามัญ: ยาเฟบบูโซสตัท (Febuxostat)

ชื่อทางการค้า: ยูโซริค (UXORIC)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด กุมภาพันธ์ 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010258 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: อะซิโธรมัยซิน แคปซูล 250 มิลลิกรัม (AZITHROMYCIN CAPSULE 250 MG)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010259 ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: โทคาร์ลอล 6.25 (TOCARLOL 6.25)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010260 ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เนพซิล - 10 (NEPZIL - 10)
บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010261 ชื่อสามัญ: ยาโซฟอสบูเวียร์ และ เวลพาทาสเวียร์ (Sofosbuvir and Velpatasvir)

ชื่อทางการค้า: จีพีโอ-เฮป ซี (GPO-Hep C)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010262 ชื่อสามัญ: ยาโดลูทีกราเวียร์ (DOLUTEGRAVIR)

ชื่อทางการค้า: โดลูเกรส (50 มิลลิกรัม) (DOLUGRASE (50 MG))
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010263 ชื่อสามัญ: ยาฟอสโฟไมซิน (โซเดียม) (Fosfomycin (as sodium))

ชื่อทางการค้า: ซาโนฟอส ไอวี (SANOFOS IV)
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010264 ชื่อสามัญ: ยาลีวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: วิเวนซ่า ไอวี (VIVENSA IV)
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010265 ชื่อสามัญ: ยาเมล็อกซิแคม (Meloxicam)

ชื่อทางการค้า: ซีดาน 7.5 (XIDANE 7.5)
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010266 ชื่อสามัญ: ยาโอลานซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โซแลน จีพีโอ (5 มิลลิกรัม) (ZOLAN GPO (5MG)) และ โซแลน จีพีโอ (10 มิลลิกรัม) (ZOLAN GPO (10MG))
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010267 ชื่อสามัญ: ยาอัลฟูโซซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Alfuzosin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ฟูโซซิน 10 (FUZOSIN 10)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010268 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: อะซิโท ดราย ไซรัป (AZITO DRY SYRUP)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010269 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: แคสโคซิป 60 (KASCOXIP 60), แคสโคซิป 120 (KASCOXIP 120)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010270 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลเวแทม (250 มิลลิกรัม) (LEVETAM (250 MG)) และ เลเวแทม (500 มิลลิกรัม) (LEVETAM (500 MG))
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010271 ชื่อสามัญ: ยาโมลนูพิราเวียร์ (MOLNUPIRAVIR)

ชื่อทางการค้า: โมโนเวียร์ (200 มิลลิกรัม) (MONOVIR (200 mg))
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010272 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: คราซาซิน 250 (Craxacin 250), คราซาซิน 500 (Craxacin 500) และ คราซาซิน 750 (Craxacin 750)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด กรกฎาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010273 ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: พิแลนซ์ โอดีที (5 มก. ชนิดเม็ด) (PILANZ ODT (5 MG TABLET)) และ พิแลนซ์ โอดีที (10 มก. ชนิดเม็ด) (PILANZ ODT (10 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010274 ชื่อสามัญ: ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: ซีลีซา-400 (SELEXA-400)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010275 ชื่อสามัญ: ยาเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อาร์โทซิบ-120 (ARTHOXIB-120)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010276 ชื่อสามัญ: ยาเอนตาคาโปน (Entacapone)

ชื่อทางการค้า: เอนคาปอน 200 (ENCAPON 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010277 ชื่อสามัญ: ยาเอพิซาแบน (Apixaban)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซ์ซาแบน 2.5 (EXABAN 2.5) และ เอ็กซ์ซาแบน 5 (EXABAN 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010278 ชื่อสามัญ: ยาพรูคาโลไพรด์ ซัคซิเนต (PRUCALOPRIDE SUCCINATE)

ชื่อทางการค้า: พราคาล็อก 1 (PRACALOG 1) และ พราคาล็อก 2 (PRACALOG 2)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010279 ชื่อสามัญ: ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: แอ็ททอร์-10 ชนิดเม็ด (Attor-10 tablet), แอ็ททอร์-20 ชนิดเม็ด (Attor-20 tablet) และ แอ็ททอร์-40 ชนิดเม็ด (Attor-40 tablet)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด สิงหาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010280 ชื่อสามัญ: ยาอะพิซาแบน (APIXABAN)

ชื่อทางการค้า: อะพิซ่า ซีซีพี 5 มก. (APIXA CCP 5 MG)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) กันยายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010281 ชื่อสามัญ: ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)

ชื่อทางการค้า: ซูมิแกรน (SUMIGRAN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) กันยายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010282 ชื่อสามัญ: ยาโทลแวปแทน (Tolvaptan)

ชื่อทางการค้า: แซพแทน 15 (SAPTAN 15)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010283 ชื่อสามัญ: ยาไบแลสทีน (Bilastine)

ชื่อทางการค้า: ไบคาฮิส 20 (BICAHIS 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010284 ชื่อสามัญ: ยาฟิงโกลิโมด (Fingolimod)

ชื่อทางการค้า: ออคเทค 0.5 (OCTEC 0.5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010285 ชื่อสามัญ: ยาไกลคลาไซด์ (Gliclazide)

ชื่อทางการค้า: ไกลคอน เอ็มอาร์ (60 มก.ชนิดเม็ด) (GLYCON MR (60 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010286 ชื่อสามัญ: ยาเดสเวนลาฟาซีน (Desvenlafaxine)

ชื่อทางการค้า: เดสโฟซีน (ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน) 50 มก. (DESFOXINE (EXTENDED- RELEASE TABLET) 50 MG)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010287 ชื่อสามัญ: ยาบิลาสทีน (Bilastine)

ชื่อทางการค้า: บลิซทิน (20 มก. ชนิดเม็ด) (BLIZTIN) (20 MG TABLET)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010288 ชื่อสามัญ: ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)

ชื่อทางการค้า: โอเม็กซ์ต้า (20 มก. ชนิดเม็ด) (OMEXTA (20 MG TABLET)), โอเม็กซ์ต้า (40 มก. ชนิดเม็ด) (OMEXTA (40 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010289 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรวาส (ROVAS)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010290 ชื่อสามัญ: ยาไรวาร๊อกซาแบน (Rivaroxaban)

ชื่อทางการค้า: ร๊อกซาแบน 20 (ROXABAN 20)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010291 ชื่อสามัญ: ยาโพรโพลิซ พลัส เอ็กเฮิร์บ (PROPOLIZ PLUS EXTHERB)

ชื่อทางการค้า: ยาโพรโพลิซ พลัส เอ็กเฮิร์บ (PROPOLIZ PLUS EXTHERB)
บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010292 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีกาลิน 75 (PREGALIN 75), พรีกาลิน 150 (PREGALIN 150)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010293 ชื่อสามัญ: ยาฉีดโคลิสทิมีเตต โซเดียม (Colistimethate sodium)

ชื่อทางการค้า: โคลิสเตต 150 (Colistate 150)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010294 ชื่อสามัญ: ยาพ่นสูดไอปราโทรเปียม โบรไมด์ และฟีโนเทอรอล ไฮโดรโบรไมด์(Ipratropium Bromide and Fenoterol Hydrobromide Metered Dose Inhaler)

ชื่อทางการค้า: แอโรบิดอล อินฮาเลอร์ (Aerobidol Inhaler)
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ยา
03010295 ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทูแลร์ 4 ออรัล แกรนูล (MONTULAIR 4 ORAL GRANULES)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ยา
03010296 ชื่อสามัญ: ยาพ่นสูดซัลเมทารอล และ ฟลูทิคาโซน โปรพิออเนท (Metered Dose Inhaler Salmeterol and Fluticasone propionate)

ชื่อทางการค้า: แอโรไทด์ 125 (Aerotide 125)
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด กุมภาพันธ์ 2567
ด้านการแพทย์
: ยา
03010297 ชื่อสามัญ: ยาซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: ซิมเม็กซ์ 20 (Zimmex 20)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เมษายน 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020001 ชื่อสามัญ: ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator)

ชื่อทางการค้า: ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020002 ชื่อสามัญ: โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal Locking Nail)

ชื่อทางการค้า: โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal Locking Nail)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020003 ชื่อสามัญ: แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw)

ชื่อทางการค้า: แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020004 ชื่อสามัญ: โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)

ชื่อทางการค้า: โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System))
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020005 ชื่อสามัญ: ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

ชื่อทางการค้า: ยูนิตทำฟัน
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรกฎาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, สิงหาคม 2562) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020006 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม (PW Plus: Dental Implant)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020007 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ (MINI DENTAL IMPLANT FOR RETAINING REMOVABLE DENTURE)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียมขนาดเล็ก (PW PLUS : MINI DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มีนาคม 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020007 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030026 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020008 ชื่อสามัญ: ระบบเครื่องมือช่วยผ่าตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง

ชื่อทางการค้า: PTS Pedicular Screw Fixation – Rod System
บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020009 ชื่อสามัญ: วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล (Personalize Cranio-Maxillofacial Implant)

ชื่อทางการค้า: วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020010 ชื่อสามัญ: เตียงผู้ป่วยสำหรับงานผ่าตัด (OPERATING TABLE)

ชื่อทางการค้า: เตียงผู้ป่วยสำหรับงานผ่าตัด (OPERATING TABLE)
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020011 ชื่อสามัญ: เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส

ชื่อทางการค้า: ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System: Model-BioPlasma Cell Modulation)
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด กันยายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020012 ชื่อสามัญ: เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท

ชื่อทางการค้า: ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System : Model-BioPlasmaJet System)
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด กันยายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020013 ชื่อสามัญ: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)

ชื่อทางการค้า: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020013 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030027 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020014 ชื่อสามัญ: ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses)

ชื่อทางการค้า: SAWAKY : ที่นอนลดแผลกดทับ (SAWAKY : Anti-Bedsore Mattress)
บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020015 ชื่อสามัญ: เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)

ชื่อทางการค้า: คิดนี่-คลีน (KIDNY-KLEENTM)
บริษัท เมดิทอป จำกัด พฤษภาคม 2561
ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020016 ชื่อสามัญ: รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)

ชื่อทางการค้า: รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มิถุนายน 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020017 ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน (Robotic Devices for Arm Rehabilitation)

ชื่อทางการค้า: SENSIBLETAB : หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน
บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด กรกฎาคม 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020018 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร NOVEM (“NOVEM” DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด ตุลาคม 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020018 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030028 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020019 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา (Lerprat eye irrigation)
บริษัท พีแอนด์เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020020 ชื่อสามัญ: เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020021 ชื่อสามัญ: ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supply Ceiling Pendant Unit)

ชื่อทางการค้า: ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supply Ceiling Pendant Unit)
บริษัท เฮลท์เจนนิก เทคโนโลยีส์ จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020022 ชื่อสามัญ: หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (Laser Cap for Hair Regrowth Using Low Level Laser Therapy Technology)

ชื่อทางการค้า: ไพร์ม หมวกเลเซอร์ปลูกผม (PRIME™ Laser Cap for Hair Regrowth)
บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด พฤศจิกายน 2562
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020023 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template)

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template)
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด ธันวาคม 2562
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020024 ชื่อสามัญ: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT)

ชื่อทางการค้า: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (DentiiScan)
บริษัท พิกซาเมด จำกัด มกราคม 2563
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020025 ชื่อสามัญ: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)

ชื่อทางการค้า: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020026 ชื่อสามัญ: เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))

ชื่อทางการค้า: เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตุลาคม 2563
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020027 ชื่อสามัญ: เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Internet of Things (IoT) (Light Ultraviolet Germicidal)

ชื่อทางการค้า: วี ฟรี บาย มณีจันทร์ (V-FREE by MANEEJUN)
บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020028 ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS)

ชื่อทางการค้า: SENSIBLESTEP : หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (SENSIBLESTEP : GAIT REHABILITATION ROBOTS)
บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020029 ชื่อสามัญ: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)

ชื่อทางการค้า: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020030 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน

ชื่อทางการค้า: สเปซ วอล์กเกอร์ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน (Space Walker)
บริษัท เมดิคิวบ์ จำกัด มีนาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020031 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร PRK (PRK DENTAL IMPLANT)
บริษัท มหาสวัสดิ์เทคโนโลยี จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020031 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030029 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020032 ชื่อสามัญ: เครื่องสลายนิ่ว (Lithotripter)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสลายนิ่ว สมาร์ท ลิโธ พลัส (Smart litho Plus Lithotripter)
บริษัท พีเอ็น อินโนเทค จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020033 ชื่อสามัญ: เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation and Transportation Chamber (PETE))

ชื่อทางการค้า: เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation and Transportation Chamber (PETE))
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020034 ชื่อสามัญ: เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลไร้สาย (Digital Radiography)

ชื่อทางการค้า: บอดีเรย์ อาร์ : ชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล (BodiiRay R : Digital Radiography (DR))
บริษัท พิกซาเมด จำกัด เมษายน 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030001 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟ่า

ชื่อทางการค้า: i-LAB Alpha Thalassemia IC strip test
บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี่ จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030002 ชื่อสามัญ: สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น

ชื่อทางการค้า: ไมท์เฟียร์ (Mite Fear)
บริษัท ไทยเฮิร์บเทค จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030003 ชื่อสามัญ: น้ำยาทดสอบภูมิแพ้โดยการทดสอบผิวหนังโดยวิธีสะกิด (Allergenic extracts for skin pick test)

ชื่อทางการค้า: น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ เกร็ทเตอร์ อัลเลอร์แว็กเทสต์® (Greater AllerVactest®)
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มีนาคม 2559
รายการ 1) - 6) มีนาคม 2559 รายการ 7) - 12) มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030004 ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver Nano)

ชื่อทางการค้า: บลูริบบ้อน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (BluRibbon : Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver Nano)
บลูเมมเบรน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (BluMembrane : Biocellulose Anti- microbial Dressing with Blue Sliver Nano)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด กันยายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030005 ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า (ADVANCE WOUND DRESSING)

ชื่อทางการค้า: ไฮโดรเมช® และไฮโดรเมช® เอสเอน(Hydromesh®&Hydromesh® SN)
บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด ตุลาคม 2560
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030006 ชื่อสามัญ: ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี (Reagent kits for screening of thalassemia and hemoglobin E)

ชื่อทางการค้า: ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี KKK-OF และ
KKU-DCIP Clear (KKU-OF and KKU-DCIP-Clear reagent kits for screening of thalassemia and hemoglobin E)
บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030007 ชื่อสามัญ: ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster)

ชื่อทางการค้า: ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (M Dent Antimicrobial Dental Gypsum Product)
บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด เมษายน 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030008 ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1)

ชื่อทางการค้า: ชุดทดสอบ DMSc α-thal1 (DMSc α-thal1 test kit)
บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด พฤษภาคม 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030009 ชื่อสามัญ: ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing with Silver Nano)

ชื่อทางการค้า: บลูเจล (BluGel)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด กันยายน 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030010 ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลเคลือบสารสกัดสมุนไพรจากว่านหางจระเข้และใบบัวบก (Polyester Containing Herbal Extract Dressing)

ชื่อทางการค้า: ซีเฮริบ์® (SI-HERB®)
บริษัท บางกอก โบทานิกา จำกัด ธันวาคม 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030011 ชื่อสามัญ: วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง (Light activated resin-modified glass ionomer)

ชื่อทางการค้า: เอ็มเบส : วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง (Embaze : light active resin-modified glass ionomer)
หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030012 ชื่อสามัญ: วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง (Light activated dental pit and fissure sealant)

ชื่อทางการค้า: ออลซีลล์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง แบบสีขาวเหมือนฟัน All-Zeal : Light activated dental pit and fissure sealant (opaque type) และ ออลซีลล์เคลียร์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง แบบใส All- Zeal Clear : Light activated dental pit and fissure sealant (transparent type)
หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030013 ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis test kit)

ชื่อทางการค้า: ทีบี ดี-เทค (TB D-tect)
บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด กรกฎาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030014 ชื่อสามัญ: หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection)

ชื่อทางการค้า: อินโนเมด (Innomed)
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กรกฎาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030015 ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit)

ชื่อทางการค้า: ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit)
บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2563
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030016 ชื่อสามัญ: พลาสเตอร์เทปชนิดใส (TRANSPARENT POROUS SURGICAL TAPE)

ชื่อทางการค้า: อินโนทรานส์ (INNOTRANS)
บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด มกราคม 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030017 ชื่อสามัญ: กระดูกทดแทนและโลหะดามกระดูกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (3D-printed personalized prosthesis/bone plate)

ชื่อทางการค้า: กระดูกทดแทนและโลหะดามกระดูกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (3D-printed personalized prosthesis/bone plate)
บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ธันวาคม 2564
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030018 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use) (COVID-19 Ag Rapid Test Cassette (Professional use))

ชื่อทางการค้า: แอฟฟิโนม (AFFINOME)
บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030019 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับตรวจด้วยตนเอง (Self-Test) (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)

ชื่อทางการค้า: แอฟฟิโนม (AFFINOME)
บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030020 ชื่อสามัญ: ชุดให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อมหัวต่อ (Sterile Water for Inhalation, USP)

ชื่อทางการค้า: ชุดให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อมหัวต่อ (AquaFlo Sterile Water for Inhalation, USP)
บริษัท เฮลท์เจนนิก เทคโนโลยีส์ จำกัด กรกฎาคม 2565
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030021 ชื่อสามัญ: แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colostomy Flange and Colostomy Bag)

ชื่อทางการค้า: โคลอสเม่ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colosme®, Colostomy Flange and Colostomy Bag)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด พฤศจิกายน 2565
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030022 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use) (COVID-19 Ag Rapid Test Cassette (Professional use))

ชื่อทางการค้า: ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วต่อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use) (Kestrel COVID-19 Ag RAPID TEST (Professional use))
บริษัท เค.ไบโอ ไซเอ็นซ์ จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030023 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับตรวจด้วยตนเอง (Self-Test) (COVID-19 Antigen Test Kit for Self-Testing)

ชื่อทางการค้า: ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วต่อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบตรวจด้วยตนเอง (Nasal swab) (KESTREL COVID-19 Antigen Test Kit for Self-Testing (Nasal swab))
บริษัท เค.ไบโอ ไซเอ็นซ์ จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030024 ชื่อสามัญ: เฝือกขาจากยางพารา (Bio-Slab)

ชื่อทางการค้า: เฝือกขาจากยางพารา ด็อกเตอร์เอ็น (Bio-Slab DOCTOR N)
บริษัท ด็อกเตอร์ เอ็น จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030025 ชื่อสามัญ: ถุงมือสำหรับการตรวจโรค (Examination Gloves)

ชื่อทางการค้า: ถุงมือสำหรับการตรวจโรค โปรวิด (Provid Examination Gloves)
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030026 ชื่อสามัญ: รากเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ (MINI DENTAL IMPLANT FOR RETAINING REMOVABLE DENTURE)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียมขนาดเล็ก (PW PLUS : MINI DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มีนาคม 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020007 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030026 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030027 ชื่อสามัญ: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)

ชื่อทางการค้า: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020013 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030027 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030028 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร NOVEM (“NOVEM” DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด ตุลาคม 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020018 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030028 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030029 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร PRK (PRK DENTAL IMPLANT)
บริษัท มหาสวัสดิ์เทคโนโลยี จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020031 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030029 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030030 ชื่อสามัญ: เท้าเทียม (Prosthetic Foot)

ชื่อทางการค้า: เท้าเทียมไดนามิกเอสเพส (sPace Dynamic Prosthetic Foot)
บริษัท มุทา จำกัด พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มอื่น ๆ ด้านการแพทย์ รหัส 03070002 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030030 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040001 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: รถพยาบาลนาโน
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040002 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: Lecog Nano (S), Lecog Nano (M), Lecog Nano (L)
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040003 ชื่อสามัญ: รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital X-Ray Mobile)
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มีนาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040004 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลนาโน (CARRYBOY : Nano Ambulance)
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040005 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (CARRYBOY : Safety Ambulance)
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040006 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขนาดใหญ่)

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขนาดใหญ่) (CARRYBOY : Safety Ambulance (Chassis Cab))
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050001 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการ อาหารทางสายให้อาหาร (GEN-DM)

ชื่อทางการค้า: เจ็น-ดีเอ็ม (GEN-DM)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050002 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง (Medical food for patients who need high protein and high calories)

ชื่อทางการค้า: นีโอ-มูน (Neo-Mune)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มีนาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2560)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050003 ชื่อสามัญ: น้ำมันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole Grain Essential Oil)

ชื่อทางการค้า: น้ำมันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ "ตราริซสเตอรอลล์" (RizsterolsTM Whole Grain Essential Oil)
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตุลาคม 2560
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050004 ชื่อสามัญ: อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) (Complete formula for those who require nutritional supplement (Medical Food))

ชื่อทางการค้า: เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด พฤศจิกายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050005 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS)

ชื่อทางการค้า: แพนเอ็นเทอราล : อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (PAN-ENTERAL : (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050006 ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผงไข่ขาว ชนิดผงละลายน้ำ (Dietary supplement powder from egg)

ชื่อทางการค้า: อัลบูโปร (Albupro)
บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด สิงหาคม 2561
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050007 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index Medical Food)

ชื่อทางการค้า: วันซ์ โปร : อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (ONCE PRO : Low Glycemic Index Medical Food)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050008 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายให้อาหาร (Medical Food)

ชื่อทางการค้า: อาหารทางการแพทย์ ตรา เจ็น-ดีเอ็ม เอ็มเอฟ (MEDICAL FOOD GEN-DM MF)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มิถุนายน 2564
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050009 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร (Complete Nutritional Formula with Fiber Medical Food)

ชื่อทางการค้า: อาหารทางการแพทย์ ตรา วันซ์ คอมพลีท (Once Complete)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: วัคซีน
03060001 ชื่อสามัญ: วัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, recombinant acellular pertussis vaccine)

ชื่อทางการค้า: Boostagen®
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กรกฎาคม 2561
ด้านการแพทย์
: วัคซีน
03060002 ชื่อสามัญ: วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant acellular pertussis vaccine)

ชื่อทางการค้า: Pertagen®
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กรกฎาคม 2561
ด้านการแพทย์
: อื่นๆ
03070001 ชื่อสามัญ: การตรวจ cell-free fetal DNA ในพลาสมาหญิงตั้งครรภ์ (non-invasive prenatal screening)

ชื่อทางการค้า: MGC-NIPS
บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด ธันวาคม 2563
ด้านการแพทย์
: อื่นๆ
03070002 ชื่อสามัญ: เท้าเทียม (Prosthetic Foot)

ชื่อทางการค้า: เท้าเทียมไดนามิกเอสเพส (sPace Dynamic Prosthetic Foot)
บริษัท มุทา จำกัด พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มอื่น ๆ ด้านการแพทย์ รหัส 03070002 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030030 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: อื่นๆ
03070003 ชื่อสามัญ: บริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Chest x-ray image analysis service with AI-based software)

ชื่อทางการค้า: อินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ (Inspectra CXR)
บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการศึกษา
: ครุภัณฑ์การศึกษา
04020001 ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษา (Digital School Management Platform)

ชื่อทางการค้า: ซอฟต์แวร์บริหารสถานศึกษาดิจิตอล 4.0 (สคูล ไบร์ท) (Digital School Management Platform (School Bright))
บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มกราคม 2563
ด้านโฆษณาและเผยแพร่
: ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่
05020001 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศและเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (IT Security Monitoring and Log File Collection)

ชื่อทางการค้า: SRAN Light รุ่น LT50 Hybrid
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
ด้านงานบ้านงานครัว
: ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
06020001 ชื่อสามัญ: เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ (Continuous Batch Washer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ (Continuous Batch Washer)
บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010001 ชื่อสามัญ: ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน (Porcelain Cable Spacers)

ชื่อทางการค้า: Porcelain Cable Spacer : Type 3 (PEA) : Porcelain Cable Spacer : Type 4 (PEA)
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010002 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)

ชื่อทางการค้า: ECO - S , ECO - ONE , ECO - TWO
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010003 ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดี ทิวบ์ (LED TUBE T8)

ชื่อทางการค้า: ECO - TUBE
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010004 ชื่อสามัญ: โคมไฟ LED (LED Lighting)

ชื่อทางการค้า: แอลอีดี แม็กเพาเวอร์ (LED MAXPOWER)
บริษัท เอสเคซี เทรดดิ้ง จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2561)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010005 ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Drop Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Drop Snaplock Closure)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010006 ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Snaplock Closure)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010007 ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดี (LED Lamp)

ชื่อทางการค้า: ตั๊กกี้แลมป์ (Tukky lamp)
บริษัท ออล อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด พฤศจิกายน 2560
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010008 ชื่อสามัญ: คอนฉนวนชนิด ไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ด โพลีเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer : FRP)

ชื่อทางการค้า: ITC คอนฉนวน FRP (ITC Crossarm FRP)
บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชาลเลนจ์ จำกัด พฤศจิกายน 2560
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010009 ชื่อสามัญ: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Closure)

ชื่อทางการค้า: หัวต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Closure)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010010 ชื่อสามัญ: กล่องพักสายเคเบิลใยแก้วนำแสงภายใน (Optical Indoor Box)

ชื่อทางการค้า: ตลับต่อเคเบิลใยแก้ว (Optical Indoor Box)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010011 ชื่อสามัญ: โคมไฟแอลอีดี ชนิด ฟลัชไลท์

ชื่อทางการค้า: ไอซ์ เอส. (ICE – S)
บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010012 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนน (Street light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด (Street light CHUE CHIN HUA CO.,LTD.)
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด มีนาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010013 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (Portable Transient and TOVs Surge Protection Device)

ชื่อทางการค้า: ไซแพด : อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาว แบบพกพา (SiPAD : Portable Transient and TOVs Surge Protection Device
บริษัท สตาบิล จำกัด มิถุนายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2561)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010014 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน(All In One Solar Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010015 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนน (STREET LIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนน บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด (Street Light D.P. TRADING CO.,LTD)
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด มิถุนายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010016 ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010017 ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self - Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010018 ชื่อสามัญ: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)

ชื่อทางการค้า: เคเบิลเส้นใยนำแสงทนไฟ แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ (Fire Resistant Self-Supporting Optical Fiber Cable : FRSS OFC)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010019 ชื่อสามัญ: กล่องหัวต่อสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Snaplock Closure)

ชื่อทางการค้า: กล่องหัวต่อสำหรับเคเบิลใยแก้วนำแสง รุ่น NW (Optical Snaplock Closure Series NW)
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010020 ชื่อสามัญ: หลอดไฟ แอลอีดี ทิวป์ (LED TUBE T8)

ชื่อทางการค้า: หลอดไฟ แอลอีดี ที8 (LED - T8)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010021 ชื่อสามัญ: คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)

ชื่อทางการค้า: คอนฉนวน ชนิดไฟเบอร์กลาสเรนฟอร์ดโพลิเมอร์ (Fiberglass Reinforced Polymer (FRP) Cross arm)
บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010022 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์จุดหลอดสำหรับหลอดปล่อยประจุความเข้มสูง (อิกไนเตอร์) (IGNITOR)

ชื่อทางการค้า: อิกไนเตอร์ GATA(IGNITOR GATA)
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เมษายน 2563
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010023 ชื่อสามัญ: บัลลาสต์ CWA สำหรับหลอดไฟกำลังสูง

ชื่อทางการค้า: บัลลาสต์ CWA GATA
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรกฎาคม 2563
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010024 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดีแบบควบคุมผ่านเครือข่าย Narrow Band Internet of Things (NB - IoT) (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE WITH NB - IoT TECHNOLOGY)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนอัจฉริยะ ชนิดหลอดแอลอีดี (SMART LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010025 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง (Hybrid Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน ใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง (Hybrid Street Light)
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010026 ชื่อสามัญ: หลอดไฟแอลอีดีประเภท Bulb E27 ที่ควบคุมผ่านเครือข่าย Wi-Fi (LED Bulb E27 with integrated wireless (Wi-Fi) control system)

ชื่อทางการค้า: Smart LED Bulb
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010027 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED STREET LIGHTING LUMINAIRE)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (L&E#SLL215, SLL205)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010028 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street light)
บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010029 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง (LED STREET LIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี ตรา ไมครอน (MICRON : LED STREET LIGHT)
บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010030 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์จับยึดดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (Dropout fuse cutout) ซึ่งประกอบร่วมกับลูกถ้วยไฟฟ้ารุ่น 52-4 และแผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์รบกวน (Dropout fuse cutout bracket with suspension insulators class 52-4 and animal barrier)

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์จับยึดดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ซึ่งประกอบร่วมกับลูกถ้วยไฟฟ้ารุ่น 52-4 และแผ่นพลาสติกป้องกันสัตว์รบกวน (Dropout fuse cutout bracket with suspension insulators class 52-4 and animal barrier)
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2564
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010031 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ (LED Streetlight Dual Beam)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนลักษณะการกระจายแสงได้ (LED Streetlight Dual Beam)
บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010032 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดีประหยัดไฟแบบลดระดับกำลังไฟฟ้า Energy-saving LED street lamps with reduction control

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดีประหยัดไฟแบบลดระดับกำลังไฟฟ้า Energy-saving LED street lamps with reduction control
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2564
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010033 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแบบปรับลดระดับพลังงานและแสงสว่าง Step down power and light reduction street light

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแบบปรับลดระดับพลังงานและแสงสว่าง Step down power and light reduction street light
บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2564
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010034 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูง (DELIGHT)
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010035 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT (ULTRABRIGHT : LED Street Light)
บริษัท คมม์พัชร จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010036 ชื่อสามัญ: โคมไฟสาดแสงแอลอีดี (LED Flood Light)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟสาดแสงแอลอีดี (XZLEN LED Flood Light)
บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010037 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED STREETLIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Streetlight)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด กรกฎาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010038 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)

ชื่อทางการค้า: แอลอีดี ออนโฮม (LEDONHOME)
บริษัท แอลอีดี ออนโฮม เทรดดิ้ง จำกัด กุมภาพันธ์ 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010039 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ All in One เพิ่มประสิทธิภาพและความส่องสว่างสูง (All in One Solar-LED Street Light with a High Efficiency and High Lumen)

ชื่อทางการค้า: บี ไลท์ติ้ง (B lighting)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูลย์ โปรดักส์ มีนาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010040 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ (Solar LED Street Light With Active Balancing Battery)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ SMARTTECH (SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT)
บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด มีนาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010041 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)

ชื่อทางการค้า: เอสโค-วัน (SCO-ONE), เอสโค-ทู (SCO-TWO)
บริษัท ฟอร์ท ไลท์ติ้ง จำกัด พฤษภาคม 2566
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010042 ชื่อสามัญ: ชุดโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง

ชื่อทางการค้า: ไมครอน (MICRON)
บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด พฤษภาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07010043 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดีที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ (SMARTTECH LED STREET LIGHT)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดีที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ สมาร์ทเทค (SMARTTECH LED STREET LIGHT)
บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020001 ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air Cleaner)

ชื่อทางการค้า: อัลไพน์ อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ฟิลเตอร์
บริษัท อัลไพน์ จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2560)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020002 ชื่อสามัญ: ตู้พักสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Distribution Closure)

ชื่อทางการค้า: เอส เจ พี รุ่น BAT-S008 (SJP BAT-S008)
บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2563)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020003 ชื่อสามัญ: เครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Multifunction Power Meter)

ชื่อทางการค้า: Multifunction Power Meter
บริษัท ไพรมัส จำกัด พฤศจิกายน 2560
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020004 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกำจัดไรฝุ่น (House Dust Mite Killer Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศที่มีระบบกำจัดไรฝุ่น (House Dust Mite Killer Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020005 ชื่อสามัญ: ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบค่าความต้านทานภายใน (Battery Monitoring System with Internal Resistance Test

ชื่อทางการค้า: BEMoS - Ri
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2561)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020006 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศซัยโจเด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561, เมษายน 2563)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020007 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ High SEER inverter/GPS4.0 (High SEER inverter/GPS4.0 Airconditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020008 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier split type Inverter Air conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (High SEER with Ultrafine air purifier Inverter Air conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020009 ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด(Ultrafine air purifier)

ชื่อทางการค้า: เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้อง ที่มีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนาคม 2562
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020010 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2562
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020011 ชื่อสามัญ: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ(Submersible Type Distribution Transformer)

ชื่อทางการค้า: หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ (Submersible Type Distribution Transformer)
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020012 ชื่อสามัญ: เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ำเย็น

ชื่อทางการค้า: ไททัม อีพลัส : เครื่องลดอุณหภูมิอากาศด้วยเทคนิคการระเหยน้ำเย็น ( TITUM E+)
บริษัท ไททัม อินดัสเทรียล จำกัด ธันวาคม 2562
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020013 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter Air Conditioner)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ซัยโจ เด็นกิ รุ่น อินเวอร์เตอร์ SEER สูง (SAIJO DENKI : High SEER Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2563
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020014 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 ที่มีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (GPS4.0 with Ultrafine air purifier Inverter Air Conditioner)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมษายน 2563
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020015 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter split type room air conditioner with no. 5  energy efficiency rating label according to EGAT’s energy criteria year 2019)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ อินเวอร์เตอร์ (Tasaki Inverter Air Conditioner)
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020016 ชื่อสามัญ: เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ทำงานแบบขนานกันได้แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง (Bidirectional Parallel Inverter)

ชื่อทางการค้า: เครื่องแปลงผันไฟฟ้าชนิด Bidirectional ที่ทำงานแบบขนานกันได้ แบบอัตโนมัติ สูงสุด 10 เครื่อง อพอลโล S - 219CpH (Bidirectional Parallel Inverter APOLLO S - 219CpH)
บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020017 ชื่อสามัญ: ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage System (BESS)

ชื่อทางการค้า: ชุดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน Smart Lithium Battery (Smart Lithium Battery Energy Storage System)
บริษัท ฟูจิ เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020018 ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)

ชื่อทางการค้า: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight with Pole)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020019 ชื่อสามัญ: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน

ชื่อทางการค้า: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020020 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ สำหรับห้อง ด้วยวิธีแลกเปลี่ยน และเติมอากาศใหม่ (PROTECTIVE ENVIRONMENT)

ชื่อทางการค้า: ซัยโจ เด็นกิ : เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ Fresh Air 100% (SAIJO DENKI : PROTECTIVE ENVIRONMENT Fresh Air 100%)
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020021 ชื่อสามัญ: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (Solar powered LED Streetlight with direct current supply from energy storage)

ชื่อทางการค้า: โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ (Solar powered LED Streetlight with direct current supply from energy storage)
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020022 ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with LED solar cell Street Light)

ชื่อทางการค้า: XZLEN ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (XZLEN Height Adjustable Pole with LED solar cell Street Light)
บริษัท ชายน์ทู (ไทยแลนด์) จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020023 ชื่อสามัญ: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน

ชื่อทางการค้า: เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020024 ชื่อสามัญ: เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในโคมเดียวกัน (Hydraulic lighting pole with all in one LED solar street light)

ชื่อทางการค้า: เสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิด ประกอบในโคมเดียวกัน (Hydraulic lighting pole with all in one LED solar street light)
บริษัท ทีพี ฮาโล เทคโน-เอ็นเนอยี่ จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020025 ชื่อสามัญ: หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอัตโนมัติ ระบบ 22 เควี (Automatic Voltage Regulator (AVR) for 22 kV)

ชื่อทางการค้า: หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันโดยอัตโนมัติ ระบบ 22 เควี (Automatic Voltage Regulator (AVR) for 22 kV)
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020026 ชื่อสามัญ: เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ★★ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter split type room air conditioner with no. 5 ★★ energy efficiency rating label according to EGAT’s energy criteria year 2019)

ชื่อทางการค้า: เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ อินเวอร์เตอร์ (Tasaki Inverter Air Conditioner)
บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนาคม 2565
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020027 ชื่อสามัญ: เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศ ด้วยระบบผลิตสารอนุพันธ์ออกซิเจน (Air Sterilizing Purifier By Oxygen Derivatives Generation)

ชื่อทางการค้า: เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษในอากาศ ด้วยระบบผลิตสารอนุพันธ์ออกซิเจน ยี่ห้อ เนเชอรัล แอร์ เฟรช (Air Sterilizing Purifier By Oxygen Derivatives Generation Natural AirFresh Brand)
บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด มิถุนายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2565)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020028 ชื่อสามัญ: ระบบควบคุมความชื้น (Precise climate controller)

ชื่อทางการค้า: เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศ (Precise climate controller)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง สิงหาคม 2565
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020029 ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง

ชื่อทางการค้า: ไมครอน (MICRON)
บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด ตุลาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020030 ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ (Height Adjustable pole with LED Solar cell Street light)

ชื่อทางการค้า: ชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ (Height Adjustable pole with LED Solar cell Street light)
บริษัท เบสเซอร์(ไทยแลนด์) จำกัด มกราคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020031 ชื่อสามัญ: ชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole)

ชื่อทางการค้า: ชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole)
บริษัท อัตถสาร จำกัด มกราคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020032 ชื่อสามัญ: เอ็น-เซฟ อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ (N-SAVE)

ชื่อทางการค้า: เอ็น-เซฟ (N-SAVE)
บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด กุมภาพันธ์ 2566
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020033 ชื่อสามัญ: หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันอัตโนมัติ สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22kV และ 33kV (Automatic Voltage Regulating Power Transformer (AVR) for 22kV and 33kV Distribution Systems)

ชื่อทางการค้า: หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังแบบปรับเปลี่ยนแรงดันอัตโนมัติ สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22kV และ 33kV (Automatic Voltage Regulating Power Transformer (AVR) for 22kV and 33kV Distribution Systems)
บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กุมภาพันธ์ 2566
ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
: ครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
07020034 ชื่อสามัญ: มิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure)

ชื่อทางการค้า: ระบบโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ สมาร์ททีทีซี (SmartTTC Smart Meter)
บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด มิถุนายน 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)