รหัส : 03070003

  • ชื่อสามัญ :
  • บริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Chest x-ray image analysis service with AI-based software)

  • ชื่อทางการค้า :
  • อินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ (Inspectra CXR)

  • ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
  • บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด

  • เดือนที่ประกาศ :
  • สิงหาคม 2566

  • ปรับปรุงข้อมูล :
  • -

รุ่น : ชนิด : ขนาด ราคาสุทธิต่อหน่วย (บาท)
1) งานจ้างบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบอินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ สำหรับโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง หรือเล็กกว่า พร้อมอุปกรณ์แม่ข่ายในการเชื่อมต่อระบบตลอดระยะสัญญา 330,000.00/ปี
2) งานจ้างบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบอินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ สำหรับโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง หรือเล็กกว่า พร้อมอุปกรณ์แม่ข่ายในการเชื่อมต่อระบบตลอดระยะสัญญา 430,000.00/ปี
3) งานจ้างบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบอินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ สำหรับโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง หรือเล็กกว่า พร้อมอุปกรณ์แม่ข่ายในการเชื่อมต่อระบบตลอดระยะสัญญา 530,000.00/ปี
4) งานจ้างบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบอินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ สำหรับโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง หรือเล็กกว่า พร้อมอุปกรณ์แม่ข่ายในการเชื่อมต่อระบบตลอดระยะสัญญา 630,000.00/ปี
5) งานจ้างบริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบอินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ สำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่า 500 เตียง พร้อมอุปกรณ์แม่ข่ายในการเชื่อมต่อระบบตลอดระยะสัญญา 780,000.00/ปี

หมายเหตุ : รับประกันผลการอ่านภาพกลับภายใน 15 นาที และรับประกันการดูแลรักษาระบบให้เป็นไปตามระดับการให้บริการในคุณลักษณะของนวัตกรรมตลอดระยะสัญญา


Top