รายการนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ ด้านก่อสร้าง

รูปภาพ หมวด : กลุ่ม รหัส ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010001 ชื่อสามัญ: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค

ชื่อทางการค้า: วัสดุตกแต่งพื้นผิวเรซิ่นโมเสค
บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด กรกฎาคม 2559
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010002 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010003 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010004 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010005 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์
บริษัท ทาโคเทค จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010006 ชื่อสามัญ: ไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียม เพื่อเร่งการตกตะกอน

ชื่อทางการค้า: ซีออส (C - Aoss)
บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010007 ชื่อสามัญ: กำแพงกั้นเสียงชนิดไวนิลที่มีส่วนประกอบของยางพารา (Vinyl Sound Barrier)

ชื่อทางการค้า: ชุดกำแพงกันเสียงไวนิล (VINYL SOUND BARRIER)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด กันยายน 2560
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010008 ชื่อสามัญ: ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (Non Shrink Grout)

ชื่อทางการค้า: เอ็ม 670-ปูนเทปรับระดับไม่หดตัว (M670-Non Shrink Grout)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010009 ชื่อสามัญ: สีน้ำโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterbase Paint)

ชื่อทางการค้า: ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน (TOA Note & Clean)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2561)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010010 ชื่อสามัญ: สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน (ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR INTERIOR)

ชื่อทางการค้า: สีน้ำซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (SUPERSHIELD DURACLEAN A PLUS)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2560
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010011 ชื่อสามัญ: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)

ชื่อทางการค้า: สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Zinc Anode for Corrosion Control of Reinforcing Steel in Concrete)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010012 ชื่อสามัญ: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)

ชื่อทางการค้า: อะลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการป้องกันสนิมแบบแคโทดิก (Aluminium Anode for Cathodic Corrosion Protection)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010013 ชื่อสามัญ: ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polyethylene Corrugated Pipe)

ชื่อทางการค้า: ท่อโปรไพ้พ์ (Propipe)
บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010014 ชื่อสามัญ: อิฐสำหรับก่อผนัง (Wall Brick)

ชื่อทางการค้า: โปรบล๊อค – อิฐนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน (PROBLOCK – Innovative green solution for Sustainability)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010015 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)

ชื่อทางการค้า: โพลี - พารา พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (POLY - PALA Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber)
บริษัท สยามสนาม จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010016 ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rubber Rail Pads)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010017 ชื่อสามัญ: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางรองหัวต่อรางรถไฟ จากยางธรรมชาติ (Rail Joints Rubber Pads)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กุมภาพันธ์ 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010018 ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตรา Vi - pafe (Rubber Granules from natural rubber and EPDM rubber blend - Vi - pafe brand)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010019 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์ ประเภท C จากเม็ดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ในรูปแบบบล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: Vi - Pafe บล็อกยางปูพื้นสำเร็จรูป สำหรับลานอเนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Soft Tile)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010020 ชื่อสามัญ: แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น(Para-natural tactile rubber flooring for visually impaired persons)

ชื่อทางการค้า: เอสทีดีไทล์ (STD TILES)
บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด เมษายน 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010021 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก

ชื่อทางการค้า: โมโดเร็น (MODOREN)
บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด พฤษภาคม 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010022 ชื่อสามัญ: ปูนปั้นสำเร็จรูป

ชื่อทางการค้า: ปูนปั้นสำเร็จรูป เอ็ม 900 (M900)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010023 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010024 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010025 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับลานอเนกประสงค์ พื้นทางเท้าและสวนสุขภาพ
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010026 ชื่อสามัญ: เม็ดยางสี เม็ดยางดำจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ (Rubber granules from Natural rubber and EPDM Rubber Blend)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางสี เม็ดยางดำ จากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ตรา GNR – 95 (Black rubber granules from rubber and EPDM blend GNR – 95)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010027 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬา จากวัสดุยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi-Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010028 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานเอนกประสงค์ จากเม็ดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Vi - Pafe Synthetic surface from natural rubber and synthetic rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010029 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber Type C)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type C)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010030 ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางปูพื้นผิวต่างสัมผัส จากยางธรรมชาติ สำหรับผู้พิการทางการเห็น (TACTILE RUBBER FLOORING FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010031 ชื่อสามัญ: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: เม็ดยาง จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด ธันวาคม 2562
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010032 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type A)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type A)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010033 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ (Rubber Based Running Track from synthetic rubber and natural rubber Type B)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ PKT (Synthetic rubber flooring from rubber and EPDM rubber blend PKT Type B)
บริษัท พีเคที สมาร์ทเทค จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010034 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010035 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับสนามกีฬา และลานอเนกประสงค์
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010036 ชื่อสามัญ: ชุดผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานทาผนังปูนฉาบได้เร็ว

ชื่อทางการค้า: สีและสีรองพื้น ทีพีไอ (TPI Top Coat and Base Coat) ประกอบด้วย 1. สีซีเมนต์สำหรับงานรองพื้น (Cement Paint for Base Coat and Primer) แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอส - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีเทา) (NP100S - Cement Paint for Base Coat (Grey))
- เอ็นพีหนึ่งร้อยเอสดับเบิลยู - สีทารองพื้นทนความชื้นสูง (เฉดสีขาว) (NP100SW - Cement Paint for Base Coat (White))
- เอ็นพีสองร้อย - สีทารองพื้นกันซึม (NP200 - Cement Paint for Water Proof Base Coat)
2. สีอีมัลชันทนสภาวะ สำหรับทาภายในและภายนอก (Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior) แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอส - สีทาผนังภายใน-นอก แบบกึ่งเงา (NP101S - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Semi Gross))
- เอ็นพีหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ็ม - สีทาผนังภายใน-นอก แบบด้าน (NP101M - Acrylic Emulsion Paint for Interior and Exterior (Matt))
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010037 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ
บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010038 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010039 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010040 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมยางธรรมชาติ
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010041 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS)

ชื่อทางการค้า: ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมเม็ดยางธรรมชาติ (ThakoTrack - NR Sandwich System)
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010042 ชื่อสามัญ: เข็มเหล็ก (KEMREX)

ชื่อทางการค้า: เข็มเหล็ก เอฟเอส (KEMREX FS)
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010043 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ - ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS )

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่ - ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS) ผสมยางธรรมชาติ (Chemist - NR Sandwich System)
บริษัท เคมิสท์ จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010044 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B (Vi - Pafe Synthetic rubber flooring for Running track type B from rubber and EPDM rubber blend)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010045 ชื่อสามัญ: แผ่นยางปูพื้นทั่วไป ใช้ภายในอาคาร (Rubber Flooring (Indoor))

ชื่อทางการค้า: แผ่นยางพาราปูพื้น (Para – Rubber Flooring)
บริษัท ยู-ไทยรับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2564
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010046 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A มาตรฐาน WORLD ATHLETICS,NR (NUMKRAI-NR FULL PUR WORLD ATHLETICS)
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010047 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑาจากวัสดุสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS (NUMKRAI-NR SANDWICH SYSTEM WORLD ATHLETICS)
บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010048 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: เคมิสท์ : พื้นสังเคราะห์ ลู่-ลานกรีฑา มาตรฐาน IAAF (WORLD ATHLETICS ) ผสมยางธรรมชาติ(Chemist-NR FULL PUR System)
บริษัท เคมิสท์ จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010049 ชื่อสามัญ: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)

ชื่อทางการค้า: เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic flooring from Natural Rubber and Synthetic Rubber)
บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด สิงหาคม 2564
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010050 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับสนามกีฬาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C
บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010051 ชื่อสามัญ: แผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูปผสมเม็ดเซรามิก(Lightweight Aggregate Concrete Wall Panel)

ชื่อทางการค้า: เท็กซ์ก้า วอลล์ (TEXCA WALL)
บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด กันยายน 2564
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010052 ชื่อสามัญ: น้ำยาโพลิเมอร์ เชื่อมประสานสำหรับสร้างถนนดินซีเมนต์ (admixture (Polymer) soil cement road)

ชื่อทางการค้า: เคเอสพี โพลิเมอร์ (KSP polymer)
บริษัท โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010053 ชื่อสามัญ: แผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับสนามกีฬาอเนกประสงค์ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์

ชื่อทางการค้า: อินเตอร์ล็อค (INTERLOCK)
บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010054 ชื่อสามัญ: สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture Curing Polyurethane)

ชื่อทางการค้า: สีโพลียูรีเทนระบบเดี่ยว (One Part Moisture Curing Polyurethane)
บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010055 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท A ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010056 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010057 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลานอเนกประสงค์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท C

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C ผสมเม็ดยางธรรมชาติ สำหรับสนามกีฬา ลานอเนกประสงค์
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010058 ชื่อสามัญ: ผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ปูพื้นบ่อกักเก็บน้ำ

ชื่อทางการค้า: ผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ปูพื้นบ่อกักเก็บน้ำ
บริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด มีนาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010059 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A

ชื่อทางการค้า: วีเพฟ - พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท A (Vi-Pafe Synthetic rubber flooring for Running track type A from rubber and Synthetic rubber blend)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010060 ชื่อสามัญ: ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน (Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling)

ชื่อทางการค้า: ท่อและข้อต่อซีเมนต์ใยหินไฮบริดชนิดทนความดันพลัส (HAC Plus) (Hybrid Asbestos Cement Pressure Pipe And Coupling Plus (HAC Plus))
บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010061 ชื่อสามัญ: สารผสมเพิ่มสำหรับมอร์ตาร์และคอนกรีต เพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเล (Admixtures for Marine Environment)

ชื่อทางการค้า: สารผสมเพิ่มสำหรับมอร์ตาร์และคอนกรีต เพื่อสภาพแวดล้อมทางทะเล (Admixtures for Marine Environment)
บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010062 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์สำหรับลู่ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ประเภท B มาตรฐาน WORLD ATHLETICS
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นยางโอลิมปิก จำกัด มิถุนายน 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010063 ชื่อสามัญ: พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์เเละ ยางธรรมชาติ

ชื่อทางการค้า: ทาโคแทร็ค : พื้นลู่ลานกรีฑาสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ ระบบ Full PUR มาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์ Synthetic Surface Product Certificate (WA) ที่ได้รับรองมาตราฐานสากลการติดตั้งสนามระดับ Class 2 Athletics Facility (WA) (ThakoTrack – NR Full PUR System (WA – Class 2))
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สิงหาคม 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010064 ชื่อสามัญ: ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์สำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางทะเล (Hydraulic – Cement grout for General Environment and Marine Environment)

ชื่อทางการค้า: ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์สำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางทะเล (Hydraulic – Cement grout for General Environment and Marine Environment)
บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด กันยายน 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010065 ชื่อสามัญ: แผ่นกันน้ำ (WATERPROOF MEMBRANE)

ชื่อทางการค้า: แผ่นกันน้ำรับเทค (RUBTEX WATERPROOF MEMBRANE (RUBTEX W.M.))
บริษัท เท็กเซ็ท จำกัด กันยายน 2565
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010066 ชื่อสามัญ: พื้นสนามหญ้าเทียมบนพื้นยางสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C (Turf on Synthetic surface from synthetic rubber and natural rubber type C)

ชื่อทางการค้า: ช็อค เทิร์ฟ - พื้นสนามหญ้าเทียมบนพื้นยางสังเคราะห์ จากวัสดุยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ประเภท C (Shock Turf - Turf on Synthetic suface from synthetic rubber and natural rubber type C)
บริษัท เค พี มาสเตอร์ จำกัด ตุลาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2566)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010067 ชื่อสามัญ: ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพสำหรับน้ำดื่ม (HDPE pipe from high-quality upgraded materials for drinking water)

ชื่อทางการค้า: ท่อดับเบิลยูอีพีไพ้พ์ (WIIK ECONOMY POTABLE PIPE (W-EP PIPE))
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) มกราคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010068 ชื่อสามัญ: กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบโค-โพลิเมอร์ (Co-Polymer Coated wire mesh Box)

ชื่อทางการค้า: กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบโค-โพลิเมอร์ (Co-Polymer Coated wire mesh Box)
บริษัท เบนนิฟิท เค แอนด์ เจ แอสโซซิเอท จำกัด พฤษภาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010069 ชื่อสามัญ: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court)

ชื่อทางการค้า: พื้นสังเคราะห์ ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานอเนกประสงค์
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กันยายน 2566
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010070 ชื่อสามัญ: ยางมะตอยน้ำฉาบผิวสำเร็จรูป (Asphalt sealcoat)

ชื่อทางการค้า: ยางมะตอยน้ำฉาบผิวสำเร็จรูป (Asphalt sealcoat)
บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด กันยายน 2566
ด้านก่อสร้าง
: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
01010071 ชื่อสามัญ: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำสำหรับงานร้อยสาย (Two-Layer Hybrid Recycle Pipe for Conduit)

ชื่อทางการค้า: ท่อผนังสองชั้นชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผนังชั้นนอกผสมวัสดุใช้ซ้ำสำหรับงานร้อยสาย (Two-Layer Hybrid Recycle Pipe for Conduit)
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด กุมภาพันธ์ 2567
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020001 ชื่อสามัญ: ถังเก็บน้ำพลาสติกผสมสารซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย (Plastic Water tank Combac nano)

ชื่อทางการค้า: ถังเก็บน้ำพลาสติก ดอส คอมแบค นาโน Plastic Water Tank DOS COMBAC NANO
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ตุลาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2562)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020002 ชื่อสามัญ: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)

ชื่อทางการค้า: ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (New Energy Ventilator : NEV)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ ตุลาคม 2560
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020003 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)

ชื่อทางการค้า: ป๊อก (POG)
บริษัท คิดพร้อมทำ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020004 ชื่อสามัญ: ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit)

ชื่อทางการค้า: สมาร์ทเพียวคอมแพ็ค (SMART PURE COMPACT)
บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด ตุลาคม 2562
ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020005 ชื่อสามัญ: เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ

ชื่อทางการค้า: เครื่องผลิตน้ำประปา คลีนวารี (CleanWaree Water System)
บริษัท เรนิตา อินโนเวชั่น จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020006 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปา (iWater Treatment Plant)

ชื่อทางการค้า: นทีไอวอเทอร์แทงค์ (Natee iWater Tanks)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อินเทลลิเจนท์วอเตอร์ พฤษภาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020007 ชื่อสามัญ: เสาอเนกประสงค์ปรับระดับเลื่อนขึ้นลงตามแนวแกนตั้งพื้นที่ติดตั้งน้อยสำหรับติดตั้งโคมไฟถนน(The Low Displacement Multipurpose Adjustable Pole by sliding up and down along the vertical axis for Street Light Installation)

ชื่อทางการค้า: เสาไฟอเนกประสงค์ปรับระดับเลื่อนขึ้นลงตามแนวแกนตั้งใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย UP1 (The UP1 Low Displacement Multipurpose Adjustable Street Light Pole by sliding up and down along the vertical axis)
บริษัท ยู.พี.1 อินโนเวชั่น 999 จำกัด มิถุนายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020008 ชื่อสามัญ: เครื่องบันทึกผลและระบบควบคุมการเชื่อมท่อแบบเรียลไทม์ (Data Logger Unit for PE Pipe Butt Fusion)

ชื่อทางการค้า: เครื่องบันทึกผลและระบบควบคุมการเชื่อมท่อแบบเรียลไทม์ (Data Logger Unit for PE Pipe Butt Fusion)
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) กันยายน 2565
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020009 ชื่อสามัญ: ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank)

ชื่อทางการค้า: ถังผลิตน้ำประปาผิวดินอัตโนมัติ (Automatic surface water treated tank)
บริษัท อควา แคร์ โซลูชั่น จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020010 ชื่อสามัญ: เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้สำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้า (Height Adjustable Street Lighting Pole For Lighting System)

ชื่อทางการค้า: เสาไฟแบบเลื่อนปรับระดับความสูงได้สำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้า (Height Adjustable Street Lighting Pole For Lighting System)
บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด กันยายน 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020011 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH)

ชื่อทางการค้า: ระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองน้ำแบบอัตโนมัติ (WATER TECH)
บริษัท ปพันธ์ เทค จำกัด กันยายน 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020012 ชื่อสามัญ: ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล (GROUNDWATER TREATMENT SET)

ชื่อทางการค้า: ระบบผลิตน้ำประปาบาดาลนิธิ (NITI GROUNDWATER SET)
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020013 ชื่อสามัญ: ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying System)

ชื่อทางการค้า: สมาร์ทเพียวคอมแพ็คทู (Smart Pure Compact II)
บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านก่อสร้าง
: ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01020014 ชื่อสามัญ: ทุ่นลอยน้ำพลาสติก (Pontoon plastic)

ชื่อทางการค้า: ทุ่นจิ๊กซอว์ลอยน้ำพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ยึดติด (Plastic floating Jigsaw buoy with attachments)
บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด มกราคม 2567
Top