รายการนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ ด้านการแพทย์

รูปภาพ หมวด : กลุ่ม รหัส ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ
ด้านการแพทย์
: ยา
03010001 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคหอบหืด มอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: แอสแตร์ (Astair)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010002 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เออเบซาทาน (Irbesartan)

ชื่อทางการค้า: บีเวล (Bewel)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010003 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)

ชื่อทางการค้า: ไฮเปอคอร์ (Hypercor)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010004 ชื่อสามัญ: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด วาร์ฟาริน โซเดียม (Warfarin Sodium)

ชื่อทางการค้า: มาฟอแรน  (MAFORAN)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010005 ชื่อสามัญ: ลีโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: วีฟล็อกซ์ (VEFLOX)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010006 ชื่อสามัญ: ยาพ่นจมูกแคลซิโตนิน (Calcitonin)

ชื่อทางการค้า: มายแคลซิโตนิน (MyCalcitonin) 200 I.U. ขนาด 14 และ 28 Metered doses
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010007 ชื่อสามัญ: ยาลดระดับโคเรสเตอรอล ซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: ยูคอร์® (Eucor®)
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010008 ชื่อสามัญ: ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ยาซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: บีสเตติน (Bestatin)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010009 ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: VIFAS (60 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (60 มก. ชนิดเม็ด), VIFAS (180 MGTABLET) หรือชื่อภาษาไทย ไวฟาส (180 มก. ชนิดเม็ด)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีนาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010010 ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride) (ฟีนาเฟค : FENAFEX)

ชื่อทางการค้า: ฟีนาเฟค (FENAFEX)
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010011 ชื่อสามัญ: ยาฉีดโซเลโดรนิก แอซิด (Zoledronic Acid)

ชื่อทางการค้า: Zolennic Concentrate For Solution For IV Infusion
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด กรกฎาคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010012 ชื่อสามัญ: ยาฟีแนสเตอร์ไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: Firide Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010013 ชื่อสามัญ: ยาลอซาร์แทน โพแทสเซียม (Losartan potassium)

ชื่อทางการค้า: ลอแรนต้า (Loranta)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010014 ชื่อสามัญ: ยาลอร์ซาแทน โปแตสเซียม (Losartan potassium)

ชื่อทางการค้า: แลนซาร์ 50 (Lanzaar 50) แลนซาร์ 100 (Lanzaar 100)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010015 ชื่อสามัญ: ยาเม็ดกลัยมิพิไรด์ 2 มิลลิกรัม Glimepiride 2 mg tablet

ชื่อทางการค้า: Gliparil 2 (กลัยพาริล 2)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010016 ชื่อสามัญ: ยาฉีดเซฟตาซิดิม (Ceftazidime)

ชื่อทางการค้า: เซ็บ-ดีม (CEF-DIME)
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010017 ชื่อสามัญ: ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลิน หรือ เบาหวานชนิดที่ 2 ไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone hydrochloride) ขนาด 15 มิลลิกรัม และ 30 มิลลิกรัม

ชื่อทางการค้า: อัทมอส 15 (Utmos 15), อัทมอส 30 (Utmos 30)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มีนาคม 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010018 ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: คาราเทน (Caraten)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010019 ชื่อสามัญ: ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาฟิลกราสทิม (Filgrastim) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาติดถาวรพร้อมใช้

ชื่อทางการค้า: Leuco - Plus 300 (ลิวโค - พลัส 300) , Leuco - Plus 300 (prefilled syringe) (ลิวโค - พลัส 300)
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010020 ชื่อสามัญ: ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในขวดแก้วพร้อมใช้ และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟ่า (Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา ติดถาวรพร้อมใช้

ชื่อทางการค้า: Hema-Plus 2000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 2000), Hema-Plus 2000 (0.5 mL in prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 2000 (0.5 มล. ในหลอดฉีดยาพร้อมใช้)), Hema-Plus 4000 (ฮีมา-พลัส 4000), Hema-Plus 4000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 4000), Hema-Plus 5000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 5000), Hema-Plus 10000 (prefilled syringe) (ฮีมา-พลัส 10000)
บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด มิถุนายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010021 ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human Albumin 20%)

ชื่อทางการค้า: อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส (ALBUMIN 20 TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กันยายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2561)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010022 ชื่อสามัญ: ยาซิโลสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: เบสตาซอล 50 (Bestazol 50) และ เบสตาซอล 100 (Bestazol 100)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010023 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: เบอร์ลอนทิน 300 (BERLONTIN 300), เบอร์ลอนทิน 600 (BERLONTIN 600)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด พฤศจิกายน 2560
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010024 ชื่อสามัญ: ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE)

ชื่อทางการค้า: UTO – CEFTRIAXONE
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤศจิกายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010025 ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: TONIZEP 5
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010026 ชื่อสามัญ: ยาเมทิมาโซล (Methimazole)

ชื่อทางการค้า: ทิมาโซล (TIMAZOL)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010027 ชื่อสามัญ: ยาไบโซโพรลอล ฟูมาเรต (Bisoprolol fumarate)

ชื่อทางการค้า: บิสลอค 2.5 (BISLOC 2.5) และ บิสลอค 5 (BISLOC 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010028 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลซีแทม 250, เลซีแทม 500 (LECETAM 250, LECETAM 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010029 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซติซาล 5 (CETIZAL 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010030 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: สิลาทิโอ (SILATIO)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010031 ชื่อสามัญ: ยากลัยเมพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: โลซู - 3 และ โลซู - 4 (LOSU - 3 and LOSU - 4)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010032 ชื่อสามัญ: ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram Oxalate)

ชื่อทางการค้า: อีโซแพม 10 (ESOPAM 10) และ อีโซแพม 20 (ESOPAM 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010033 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: วัลทิน 400 (VULTIN 400)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010034 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: Gabutin 100 mg Capsule, Gabutin 300 mg Capsule, Gabutin 600 mg Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010035 ชื่อสามัญ: ยาเซ็ฟดิเนียร์ (Cefdinir)

ชื่อทางการค้า: Samnir Capsule, Samnir Suspension
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010036 ชื่อสามัญ: ยาเซฟโฟแทกซีม (Cefotaxime)

ชื่อทางการค้า: Claraxim Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010037 ชื่อสามัญ: ยาโคลิสติเมเตท โซเดียม (Colistimethate Sodium)

ชื่อทางการค้า: Mellistin Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010038 ชื่อสามัญ: ยาออนแดนซีตรอน ไฮโดรคลอไรด์ (Ondansetron Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: Onsia Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010039 ชื่อสามัญ: ยาเซฟไตรอะโซน (ไดโซเดียม) (Ceftriaxone (as disodium))

ชื่อทางการค้า: Cef-3 Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010040 ชื่อสามัญ: ยาอะม๊อกซีซิลลิน (โซเดียม) และคลาวูลาเนท (โพแทสเซียม) (Amoxicillin (as sodium) and Clavulanate (as potassium))

ชื่อทางการค้า: Cavumox Tablet /Cavumox Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010041 ชื่อสามัญ: ยาเซโฟเพอราโซน โซเดียม และซัลแบคแทม โซเดียม (Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium

ชื่อทางการค้า: Sulcef Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010042 ชื่อสามัญ: ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเดรท) (Meropenem (as trihydrate))

ชื่อทางการค้า: Mapenem Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010043 ชื่อสามัญ: ยาคลินดามัยซิน ฟอสเฟต (Clindamycin phosphate)

ชื่อทางการค้า: Rosil Injection
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010044 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟล็อคซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: Lefloxin IV Infusion
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010045 ชื่อสามัญ: ยาอะไซโคลเวียร์ (โซเดียม) (Acyclovir (as sodium))

ชื่อทางการค้า: Vilerm Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010046 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: OLFOVEL-500
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010047 ชื่อสามัญ: ยามีลอกซิแคม (Meloxicam)

ชื่อทางการค้า: MELOBIC-15
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010048 ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)

ชื่อทางการค้า: TODESAAR 8, TODESAAR 16
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010049 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: TOPRELIN 150
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010050 ชื่อสามัญ: ยาอะโทรวาสแตติน(Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: คลอวาส - 40 (CHLOVAS - 40) และคลอวาส - 20 (CHLOVAS - 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561, มีนาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010051 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: เอโทซิน (ATOZIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010052 ชื่อสามัญ: ยาไพโอกลิทาโซน ไฮโดรคลอไรด์ (Pioglitazone Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ไกตาโซน (GITAZONE) และ ไกตาโซน - ฟอร์ท (GITAZONE - FORTE)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010053 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: เค-ซุวา 10 (K-ZUVA 10) และ เค-ซุวา 20 (K-ZUVA 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010054 ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)

ชื่อทางการค้า: ไดโอฟอร์จ-160 (DIOFORGE-160)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010055 ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เคอดิกา 20 (Kerdica 20)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010056 ชื่อสามัญ: ยาผสมอะม็อกซีซิลลินและคลาวูลานิกแอซิด (โคอะม็อกซิคลาฟ) (Amoxicillin and Clavulanic acid (Co-amoxiclav))

ชื่อทางการค้า: เอเอ็มเค (AMK)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010057 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: โทนาฟิล 100 (TONAFIL 100)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010058 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลไดปิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมโลปิน (Amlopine)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010059 ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ โซเดียม (Montelukast Sodium)

ชื่อทางการค้า: แอสแต ชิวเอเบิล 5 มก.(ASTAIR CHEWABLE 5 MG)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010060 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลโวเซต (Levocet)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010061 ชื่อสามัญ: ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline HCl)

ชื่อทางการค้า: ซิซาลอน 50 (SISALON 50)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010062 ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: พราด็อกซ์ 25 (PRADOX 25), พราด็อกซ์ 50 (PRADOX 50), พราด็อกซ์ 100 (PRADOX 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010063 ชื่อสามัญ: ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: โวซิน 250 (VOCIN 250) และ โวซิน 500 (VOCIN 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010064 ชื่อสามัญ: ยาพรามิเพซอล (Pramipexole)

ชื่อทางการค้า: พราเมกซอล 0.25 และ พราเมกซอล 1 (PRAMEXOL 0.25 และ PRAMEXOL 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010065 ชื่อสามัญ: ยาโซลิเฟนาซิน ซักซิเนต (Solifenacin succinate)

ชื่อทางการค้า: ซอฟแคร์ 5 (Sofcare 5) , ซอฟแคร์ 10 (Sofcare 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010066 ชื่อสามัญ: ยาเดส-ลอราทาดีน (Desloratadine)

ชื่อทางการค้า: อัลโลล่า 5 (ALLORA 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010067 ชื่อสามัญ: ยารีบามิไพด์ (REBAMIPIDE)

ชื่อทางการค้า: บาปิด 100 (BAPID 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010068 ชื่อสามัญ: ยาเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan) เออร์บิซาร์ : IRBEZAR

ชื่อทางการค้า: เออร์บิซาร์ (IRBEZAR)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010069 ชื่อสามัญ: ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate)

ชื่อทางการค้า: โคลพิโดเกรล จีพีโอ (75 มิลลิกรัม) (Clopidogrel GPO (75 mg))
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010070 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin (as dihydrate))

ชื่อทางการค้า: Azith Capsule และ Azith Oral Suspension
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มิถุนายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010071 ชื่อสามัญ: ยาโอเมพราโซล (Omeprazole)

ชื่อทางการค้า: เซฟซอน (Zefxon)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010072 ชื่อสามัญ: ยาเอนทีคาเวียร์ (Entecavir)

ชื่อทางการค้า: เอนคาเวียร์ (Encavir)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010073 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) (มานาซิธ : MANAZITH)

ชื่อทางการค้า: มานาซิธ แคปซูล (MANAZITH CAPSULE) และ มานาซิธ ดรายไซรัป (MANAZITH DRY SYRUP)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010074 ชื่อสามัญ: ยาซีลีโคซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: โซเบรคซ์ (ZOBREX)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010075 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: แก๊บติน (ชนิดแคปซูล) (Gabtin (Capsule))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010076 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรสแตติน (ชนิดเม็ด) (Rostatin (Tablet))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010077 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซิบ 60 (EXIB 60), เอ็กซิบ 90 (EXIB 90), เอ็กซิบ 120 (EXIB 120)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010078 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล ซิเตรต (Sildenafil citrate)

ชื่อทางการค้า: ไซนาฟิล - 50 (SINAFIL - 50) และ ไซนาฟิล - 100 (SINAFIL - 100)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010079 ชื่อสามัญ: ยาไดอะเซอรีน (Diacerein)

ชื่อทางการค้า: ไดอะเซอริค (DIACERIC)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010080 ชื่อสามัญ: ยาเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: ไบโอค๊อกซิบ (90 มก.) (BIOCOXIB (90 MG))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010081 ชื่อสามัญ: ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin hydrochloride )

ชื่อทางการค้า: ดีซัน พีอาร์ 750 (DESON PR 750) และ ดีซัน พีอาร์ 1000 (DESON PR 1000)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010082 ชื่อสามัญ: ยาเมอร์ทาซาปีน (MIRTAZAPINE)

ชื่อทางการค้า: ซาเมียร์ 15 (ZAMIR 15)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010083 ชื่อสามัญ: ยาลาโมทริจีน (Lamotrigine)

ชื่อทางการค้า: ลาโมกา-25 (LAMOGA-25), ลาโมกา-50 (LAMOGA-50) และลาโมกา-100 (LAMOGA-100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2561, พฤษภาคม 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010084 ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan cilexetil)

ชื่อทางการค้า: ฟินิล 16 (FINIL 16)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010085 ชื่อสามัญ: ยาซิลอสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: ซิโลซอล 100 (Cilosol 100)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010086 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: แอลเลอซิน (ELLEZIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010087 ชื่อสามัญ: ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต (Mometasone Furoate)

ชื่อทางการค้า: โมเมทาโซน จีพีโอ (0.1%) (Mometasone GPO (0.1%))
องค์การเภสัชกรรม กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010088 ชื่อสามัญ: ยาเฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Fexofenadine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมดิฟาสท์ 60 (MEDIFAST 60) และเมดิฟาสท์ 180 (MEDIFAST 180)
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด กันยายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010089 ชื่อสามัญ: ยาดูทาสเตอไรด์ (Dutasteride)

ชื่อทางการค้า: ยูโรกา (UROKA)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) กันยายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010090 ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วีซอน 200 (VZON 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010091 ชื่อสามัญ: ยาเซฟโฟเพอราโซน และ ซัลแบคแตม (Cefoperazone and Sulbactam)

ชื่อทางการค้า: ซัลเพอร์เมด (SULPERMED) ซัลเพอร์เมด 1.5 (SULPERMED 1.5)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010092 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิปิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมพีน 5 (AMPINE 5), แอมวาส 10 (AMVAS 10)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010093 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาบาเร็กซ์ 300 มก. (Gabarex 300 mg)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010094 ชื่อสามัญ: ยาคลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin)

ชื่อทางการค้า: คลาริโทร อาร์เอ็กซ์ 500 (KLARITHRO RX 500)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010095 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: เนอร์วิน-300 (NERVIN-300)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010096 ชื่อสามัญ: ยาเอฟฟาไวเร็นซ์ (Efavirenz)

ชื่อทางการค้า: ยาเม็ดเอฟฟาไวเร็นซ์ (600 มก.) (EFAVIRENZ TABLETS (600 MG))
องค์การเภสัชกรรม ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010097 ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน (Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine)

ชื่อทางการค้า: ทีโน-เอ็ม (TENO-EM)
องค์การเภสัชกรรม ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010098 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนทิน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาแบนทิน (300 มก.) (Gabantin (300 mg))
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010099 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: ออนเซ็ท (ONZET®)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010100 ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan tablets)

ชื่อทางการค้า: ออลแวน 80 มก. (ALLVAN 80 MG) และ ออลแวน 160 มก. (ALLVAN 160 MG)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010101 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (GABAPENTIN)

ชื่อทางการค้า: รอนติน (RONTIN) และรอนติน (600) (RONTIN (600))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010102 ชื่อสามัญ: ยาควิไทอะปีน (Quetiapine)

ชื่อทางการค้า: ควานเทีย 25 (QUANTIA 25), ควานเทีย 100 (QUANTIA 100) และควานเทีย 200 (QUANTIA 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010103 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาเพ็นติน (Gapentin)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010104 ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: แอลไซม์ (Alzime)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010105 ชื่อสามัญ: ยาโดเนพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โดพีซิล 10 (Dopezil 10)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010106 ชื่อสามัญ: ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: ซาเลซิน 500 (Xalecin 500)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ตุลาคม 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010107 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine tablet)

ชื่อทางการค้า: แอมโลวาสค์ 5 (Amlovasc 5)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ตุลาคม 2561
ด้านการแพทย์
: ยา
03010108 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin tablet)

ชื่อทางการค้า: คราวิซิน 500 (CRAVIXIN 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ตุลาคม 2561
ด้านการแพทย์
: ยา
03010109 ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Tenofovir disoproxil fumarate)

ชื่อทางการค้า: ฟอร์วิค 300 (FORVIC 300)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010110 ชื่อสามัญ: ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)

ชื่อทางการค้า: อีซาเทค 20 (ESATEC 20), อีซาเทค 40 (ESATEC 40)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010111 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน (Levocetirizine)

ชื่อทางการค้า: วาลิซ่า (Valiza)
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ธันวาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010112 ชื่อสามัญ: ยาเซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สตาริน (Starin)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด มกราคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010113 ชื่อสามัญ: ยาอทอวาสเตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: อะทอร์วิน 10 (ATORVIN 10), อะทอร์วิน 20 (ATORVIN 20), อะทอร์วิน 40 (ATORVIN 40), อะทอร์วิน 80 (ATORVIN 80)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010114 ชื่อสามัญ: ยาเนบิโวลอล (Nebivolol)

ชื่อทางการค้า: บิลเคท 5 (BILKATE 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010115 ชื่อสามัญ: ยาพิทาวาสแตติน แคลเซียม (Pitavastatin calcium)

ชื่อทางการค้า: พิทาซอร์ 2 (PITASOR 2)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010116 ชื่อสามัญ: ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM)

ชื่อทางการค้า: พีเน็ม เอ็ม เอ็ช (PENEM M.H.)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010117 ชื่อสามัญ: ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม (Imipenem and Cilastatin Sodium)

ชื่อทางการค้า: อิมซิติน (IMCITIN)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010118 ชื่อสามัญ: ยากลัยคลาไซด์ (Gliclazide)

ชื่อทางการค้า: กลูโคไซด์ เอ็มอาร์ 60 (GLUCOZIDE MR 60)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010119 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ไลบาลิน (LYBALIN)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010120 ชื่อสามัญ: ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: เพนเน็กซ์ (PAINEX)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010121 ชื่อสามัญ: ยาเฟ็กโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE)

ชื่อทางการค้า: อาวาฟาสท์ 180 (AVAFAST 180)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010122 ชื่อสามัญ: ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)

ชื่อทางการค้า: ลารียา (Lareya)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มีนาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010123 ชื่อสามัญ: ยาไซโลสตาซอล (Cilostazol)

ชื่อทางการค้า: ไซลอซซา-100 (CYLOZZA-100)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010124 ชื่อสามัญ: ยาเซอร์ทราลีน (Sertraline)

ชื่อทางการค้า: โซทาลีน (Zotaline)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010125 ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โอแลนซา (OLANZA)
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด เมษายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010126 ชื่อสามัญ: ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)

ชื่อทางการค้า: วาลซาร์แทน จีพีโอ (80 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (80 MG)) วาลซาร์แทน จีพีโอ (160 มิลลิกรัม) (Valsartan GPO (160 MG))
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010127 ชื่อสามัญ: ยาเลฟแอมโลดิพิน (Levamlodipine)

ชื่อทางการค้า: เอส-แอมเบส (S-AMBES)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010128 ชื่อสามัญ: ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir)

ชื่อทางการค้า: ออราต้า 0.5 (Orata 0.5), ออราต้า 1 (Orata 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010129 ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทูแลร์ 10 (MONTULAIR 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010130 ชื่อสามัญ: ยาซินาแคลเซท ไฮโดรคลอไรด์ (Cinacalcet hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: คาลซีลา 25 (CALCELAR 25)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010131 ชื่อสามัญ: ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole)

ชื่อทางการค้า: มีไดโซล ชนิดฉีด (MEDIZOLE INJECTION)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010132 ชื่อสามัญ: ยาไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)

ชื่อทางการค้า: ไซปราซิน อินเจคชั่น (CIPRACIN INJECTION)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010133 ชื่อสามัญ: ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

ชื่อทางการค้า: รินาเวียร์ (RINAVIR)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010134 ชื่อสามัญ: ยาเอฟาไวเรนซ์ เอ็มไตรไซทาบีน และทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต (Efavirenz, Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate)

ชื่อทางการค้า: จีพีโอ - เวียร์ ที (GPO – VIR T)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010135 ชื่อสามัญ: ยาเบต้าฮีสทีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Betahistine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สเต 24 (Stei 24)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด พฤษภาคม 2562
ด้านการแพทย์
: ยา
03010136 ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วานาโซล (ชนิดเม็ด) (Vanazole (Tablet))
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010137 ชื่อสามัญ: ยาเมโรพีเนม (Meropenam)

ชื่อทางการค้า: โมเนม (เมโรพีเนม), Monem (Meropenem)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010138 ชื่อสามัญ: ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: รีเม็ม (REMEM)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010139 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพิน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: แอมโลเพรส (AMLOPRESS)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010140 ชื่อสามัญ: ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: ฟีแนส-5 (FINAS-5)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010141 ชื่อสามัญ: ยาแอมโลดิพีน (Amlodipine)

ชื่อทางการค้า: โลดิปีน 10 (LODIPINE 10)
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด พฤษภาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010142 ชื่อสามัญ: ยาโดเนพิซิล ฮัยโดรคลอไรด์ (Donepezil Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โดราเซปต์ (DORACEPT)
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010143 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: เนอร์วิกา 25 (NERVICA 25), เนอร์วิกา 75 (NERVICA 75), เนอร์วิกา 150 (NERVICA 150)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010144 ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โอลาพิน-10 (OLAPIN-10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010145 ชื่อสามัญ: ยาโบเซนแทน (BOSENTAN)

ชื่อทางการค้า: ซิลเคย์ 125 (SILKAY 125)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010146 ชื่อสามัญ: ยาเซเรคอกสิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: เซลซิบ 200 (CELXIB 200) และ เซลซิบ 400 (CELXIB 400)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010147 ชื่อสามัญ: ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรท (Tenofovir Disoproxil Fumarate)

ชื่อทางการค้า: ทีนีเวียร์ (TENEVIR)
องค์การเภสัชกรรม สิงหาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010148 ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox)

ชื่อทางการค้า: ดีเฟอราซิรอก จีพีโอ (Deferasirox GPO)
องค์การเภสัชกรรม สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010149 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule)

ชื่อทางการค้า: โปบาลิน 25 (Pobalin 25) และ โปบาลิน 75 (Pobalin 75)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010150 ชื่อสามัญ: ยาแคนดีซาร์แทน ซิลลิซีทิล (Candesartan Cilexetil)

ชื่อทางการค้า: แคนดา - 16 (KANDA - 16)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กันยายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010151 ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: คาดิพลอท (Cardiplot)
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด กันยายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010152 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: นาค็อกซิบ - 90 มก. (NACOXIB - 90 MG)
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด กันยายน 2562
ด้านการแพทย์
: ยา
03010153 ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมมซ่า 10 (MEMXA 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010154 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสทาทิน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรวาสทอร์ 20 (ROVASTOR 20)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤษภาคม 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010155 ชื่อสามัญ: ยาโมซิฟล็อกซาซิน (Moxifloxacin)

ชื่อทางการค้า: โมฟล็อกซิน (MOFLOXIN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010156 ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: ไพโทเมท (25 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (25 MG TABLET)),ไพโทเมท (50 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (50 MG TABLET)) และไพโทเมท (100 มก. ชนิดเม็ด) (PITOMATE (100 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010157 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสเตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โคเลสเตอร์ 10 (Cholestor 10) และโคเลสเตอร์ 20 (Cholestor 20)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010158 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลตตา 250 (Letta 250) และ เลตตา 500 (Letta 500)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010159 ชื่อสามัญ: ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซัลเฟต (Hydroxychloroquine sulfate)

ชื่อทางการค้า: ควินเนล (Quinnel)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010160 ชื่อสามัญ: ยาเออบีซาร์แทน (Irbesartan)

ชื่อทางการค้า: Besanta Tablet
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2562
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010161 ชื่อสามัญ: ยาโรสุวาสแตติน (แคลเซียม) (Rosuvastatin (as calcium))

ชื่อทางการค้า: ซูโรติน (10 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (10 MG TABLET)) และซูโรติน (20 มก. ชนิดเม็ด) (SUROTIN (20 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010162 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสเตติน แคลเซียม (Rosuvastatin Calcium)

ชื่อทางการค้า: โอทากิล 20 (OTAGIL 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010163 ชื่อสามัญ: ยาไรวาสติกมีน ไฮโดรเจนทาร์เทรต (Rivastigmine Hydrogen Tartrate)

ชื่อทางการค้า: ไรวาสต้า 1.5 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 1.5 MG CAPSULE) ไรวาสต้า 3 มก. ชนิดแคปซูล (RIVASTA 3 MG CAPSULE)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ธันวาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010164 ชื่อสามัญ: ยาอะโทวาสแตติน แคลเซียม (Atorvastatin calcium)

ชื่อทางการค้า: ไลโปสแตท (10 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (10 MG TABLET)),ไลโปสแตท (20 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (20 MG TABLET)) และไลโปสแตท (40 มก. ชนิดเม็ด) (LIPOSTAT (40 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010165 ชื่อสามัญ: ยามอกซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: สะวอซ (400 มก. ชนิดเม็ด) (SVOZ (400 MG TABLET))และ สะวอซ (0.5% ยาหยอดตา) (SVOZ (0.5% OPHTHALMIC SOLUTION))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010166 ชื่อสามัญ: ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)

ชื่อทางการค้า: ไซอะแกรน (50 มก. ชนิดเม็ด) (SIAGRAN (50 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010167 ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซพเทีย 10 มก. (CEPTIA 10 MG.)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มกราคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010168 ชื่อสามัญ: ยาพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม และ ยาทรามาดอล 37.5 มิลลิกรัม (Paracetamol 325 mg and Tramadol HCl 37.5 mg)

ชื่อทางการค้า: DUOCETZ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010169 ชื่อสามัญ: ยาไอวาบราดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ivabradine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: บราลอน 5 (BRALON 5) และ บราลอน 7.5 (BRALON 7.5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มีนาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010170 ชื่อสามัญ: ยาซีลีคอกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: ไซเบ็ก (200 มก. แคปซูล) (CYBEC (200 MG CAPSULE))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีนาคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010171 ชื่อสามัญ: ยาทิคากรีเลอร์ (Ticagrelor)

ชื่อทางการค้า: ทิคาตา 90 (TICATA 90)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010172 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พีบาริน (75 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (75 mg CAPSULE)), พีบาริน (150 มก. ชนิดแคปซูล) (PEBARIN (150 mg CAPSULE))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เมษายน 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010173 ชื่อสามัญ: ยาโดนีพีซิล ไฮโดรคลอไรด์ ออโรดิสเพิสสิเบิ้ล (Donepezil hydrochloride Orodispersible)

ชื่อทางการค้า: โทนิเซ็พ เอฟดีที 5 (TONIZEP FDT 5), โทนิเซ็พ เอฟดีที 10 (TONIZEP FDT 10)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010174 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีเพนติน (PREPENTIN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010175 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: ทอร์โคเซีย 90 มก. (TORCOZIA 90 MG.)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010176 ชื่อสามัญ: ยาราซาจิลีน (Rasagiline)

ชื่อทางการค้า: ราซาเลค 1 (RASALECT 1)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010177 ชื่อสามัญ: ยาอะทอร์วาสแททิน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: โทวาสติน 20 (TOVASTIN 20) และ โทวาสติน 40 (TOVASTIN 40)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010178 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลฟตริซิน (LEVTRIZIN)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010179 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: ซิลเดนาฟิล จีพีโอ (SILDENAFIL GPO)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010180 ชื่อสามัญ: ยามอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin)

ชื่อทางการค้า: มอกซิฟลอกซ์ จีพีโอ (400 มิลลิกรัม) (MOXIFLOX GPO (400 MG))
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010181 ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: คาร์โวลอล (CARVOLOL)
องค์การเภสัชกรรม พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010182 ชื่อสามัญ: ยาฟิลกราสทิม (Filgrastim)

ชื่อทางการค้า: ลิวโค - พลัส (Leuco - Plus) และ ลิวโค - พลัส (prefilled syringe) (Leuco - Plus (prefilled syringe))
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พฤษภาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2563)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010183 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: มิลลิแตม 250 (MILLITAM 250) และมิลลิแตม 500 (MILLITAM 500)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤษภาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010184 ชื่อสามัญ: ยาเลโวฟล็อกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: โวฟล็อก - 250 (VOFLOX - 250) และ โวฟล็อก - 500 (VOFLOX - 500)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤษภาคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010185 ชื่อสามัญ: ยาอะบาคาเวียร์ (Abacavir)

ชื่อทางการค้า: อะบาคาเวียร์ จีพีโอ (ABACAVIR GPO)
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010186 ชื่อสามัญ: ยาไซโลโดซิน (Silodosin)

ชื่อทางการค้า: ซิโดรี 4 (SIDORY 4)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010187 ชื่อสามัญ: ยาวิลดากลิปติน (Vildagliptin)

ชื่อทางการค้า: เดย์วัส 50 (DAYVUS 50)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010188 ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล (Donepezil)

ชื่อทางการค้า: โดนีเซฟท์ 10 (Donecept 10)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด มิถุนายน 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010189 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: นิวเพนติน 300 (Neupentin 300 tab), นิวเพนติน 400 (Neupentin 400 tab) และนิวเพนติน 600 (Neupentin 600 tab)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010190 ชื่อสามัญ: ยาอีซีทีไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: มิบีซ (10 มก. ชนิดเม็ด) (MIBEAZ (10 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มิถุนายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010191 ชื่อสามัญ: ยาริสเพอริโดน (Risperidone)

ชื่อทางการค้า: ริสเพอริโดน จีพีโอ (RISPERIDONE GPO)
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010192 ชื่อสามัญ: ยาไตรมีตาซิดีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Trimetazidine diHCL)

ชื่อทางการค้า: มาทีนอล เอ็มอาร์ (MATENOL MR)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010193 ชื่อสามัญ: ยาอะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine)

ชื่อทางการค้า: มิวโคติก เอชดี (MUCOTIC HD)
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด กรกฎาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010194 ชื่อสามัญ: ยาเซอร์ทราลีน ไฮโดรคลอไรด์ (Sertraline hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เซลโรทีน 50 มก. ชนิดเม็ด (SELROTINE 50 MG TABLET)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563
ด้านการแพทย์
: ยา
03010195 ชื่อสามัญ: ยาอิมิพีเนม โมโนไฮเดรท และซิลลาสแตติน โซเดียม (Imipenem monohydrate and Cilastatin sodium)

ชื่อทางการค้า: ไซอะเนม ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (Sianem IV Injection)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010196 ชื่อสามัญ: ยาเซฟฟีพิม ไดไฮโดรคลอไรด์ (Cefepime (as dihydrochloride))

ชื่อทางการค้า: เซฟาแมกซ์ (ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดำ 1 กรัม) (Cefamax (Injection 1 g))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010197 ชื่อสามัญ: ยาเซฟดิเนียร์ (Cefdinir)

ชื่อทางการค้า: ไดนิเซฟ ฟอร์ ซัสเพนชั่น (Dinicef for Suspension)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010198 ชื่อสามัญ: ยาโดริพีเนม (Doripenem)

ชื่อทางการค้า: โดริโอ (โดริพีเนม) (Dorio (Doripenem))
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กรกฎาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010199 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อาโคนา (60 มก.) (Arcona (60 mg)) , อาโคนา (90 มก.) (Arcona (90 mg)) และ อาโคนา (120 มก.) (Arcona (120 mg))
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010200 ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซิรอก (Deferasirox)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซซีร็อกซ์ (EXSIROX)
บริษัท ไบโอแลป จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010201 ชื่อสามัญ: ยาไลเนโซลิด (Linezolid)

ชื่อทางการค้า: ลินิซ (600 มก. ชนิดเม็ด) (LINEAZ (600 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010202 ชื่อสามัญ: ยาโมซาไพรด์ ซิเตรต (Mosapride Citrate)

ชื่อทางการค้า: มาซท์ (5 มก. ชนิดเม็ด) (MAZT (5 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010203 ชื่อสามัญ: ยาโคลีน ฟีโนไฟเบรต (Choline Fenofibrate)

ชื่อทางการค้า: ออมนิพิกซ์ 135 (OMNIPIX 135)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010204 ชื่อสามัญ: ยาเลฟฟลูโนไมด์ (Leflunomide)

ชื่อทางการค้า: เคอร์เทท 20 (KERTET 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด กันยายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010205 ชื่อสามัญ: ยาออกทรีโอไทด์ (Octreotide)

ชื่อทางการค้า: ออกเทรีย (OCTREA)
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010206 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เคเลป 500 (Kelep 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010207 ชื่อสามัญ: ยามานิดิปีน ไฮโดรคลอไรด์ (Manidipine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โมเน่ต์ (MONET)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010208 ชื่อสามัญ: ยาไอโทไพรด์ ไฮโดรคลอไรด์ (Itopride hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ดอยซ์ (50 มก. ชนิดเม็ด) (DOIZ (50 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤศจิกายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010209 ชื่อสามัญ: ยาไรวาร็อกซาแบน (Rivaroxaban)

ชื่อทางการค้า: ไรโวแซน 10 (RIVOXAN 10), ไรโวแซน 15 (RIVOXAN 15) และ ไรโวแซน 20 (RIVOXAN 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2565)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010210 ชื่อสามัญ: ยากลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: เกรเซอร์ (Glazer)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010211 ชื่อสามัญ: ยากลัยมิพิไรด์ (Glimepiride)

ชื่อทางการค้า: อะมาแรกซ์ 2 (Amarax 2)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2563
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010212 ชื่อสามัญ: ยาพิเพอราซิลินโซเดียม และทาโซแบ็กแทม โซเดียม (Piperacillin sodium and Tazobactam sodium)

ชื่อทางการค้า: พิพแทม 4.5 กรัม ชนิดฉีด (PIPTAM 4.5 G FOR INJECTION)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010213 ชื่อสามัญ: ยาฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ฟีซ (10% ยาหยอดตา) PHEZ (10% OPHTHALMIC SOLUTION)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010214 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลซีแทม ออรัล โซลูชั่น (LECETAM ORAL SOLUTION)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010215 ชื่อสามัญ: ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

ชื่อทางการค้า: ซีกร้า 100 (XEGRA 100)
บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด กุมภาพันธ์ 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010216 ชื่อสามัญ: ยาโมซิฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Moxifloxacin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: โซโมซิน (ZOMOXIN)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีนาคม 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010217 ชื่อสามัญ: ยามอนทีลูคัส (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทีลูคัส จีพีโอ (Montelukast GPO)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010218 ชื่อสามัญ: ยาอีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: อีเซทิไมบ์ จีพีโอ (Ezetimibe GPO)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010219 ชื่อสามัญ: ยาโวริโคนาโซล (Voriconazole)

ชื่อทางการค้า: วอเรสซ์ (200 มก. ชนิดเม็ด) (VORAIZ (200 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010220 ชื่อสามัญ: ยาโทพิราเมท (Topiramate)

ชื่อทางการค้า: แมคโครเมท (Macromate)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด พฤษภาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010221 ชื่อสามัญ: ยาคิวไทอาปีน (Quetiapine)

ชื่อทางการค้า: ควอพีน (QUAPINE)
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010222 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin capsule)

ชื่อทางการค้า: พรีกาบาลิน 75 ยูโรดรัก (Pregabalin 75 Eurodrug)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010223 ชื่อสามัญ: ยาทาดาลาฟิล (Tadalafil)

ชื่อทางการค้า: ทาลาฟิล - 5 (TALAFIL - 5), ทาลาฟิล - 10 (TALAFIL - 10) และ ทาลาฟิล - 20 (TALAFIL - 20)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010224 ชื่อสามัญ: อีเซทิไมบ์ (Ezetimibe)

ชื่อทางการค้า: อีซีบี (EZB)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010225 ชื่อสามัญ: ยาอีโทริโคซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อีโทเมด 90 (ETOMED 90) และ อีโทเมด 120 (ETOMED 120)
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด กรกฎาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010226 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: โปลิค็อกเซีย 90 (Policoxia 90)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด สิงหาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010227 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine Dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เอ - ลีซ (5 มก. ชนิดเม็ด) (A - LEAZE (5 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กันยายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010228 ชื่อสามัญ: ยาอัลฟูโซซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Alfuzosin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: อาฟโซลีน เอ็กซ์แอล 10 (AFZOLINE XL 10)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2564
ด้านการแพทย์
: ยา
03010229 ชื่อสามัญ: ยาดีเฟอราซีร็อกซ์ (DEFERASIROX)

ชื่อทางการค้า: ดีเจกซ์ 125 (DEJEX 125), ดีเจกซ์ 250 (DEJEX 250) และดีเจกซ์ 500 (DEJEX 500)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010230 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทีริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ลีเรส (LERES)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010231 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีซิอุส (PRECIUS)
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด พฤศจิกายน 2564
ด้านการแพทย์
: ยา
03010232 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: ฟลอคทิล 100 (FLOCTIL 100) และ ฟลอคทิล 200 (FLOCTIL 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010233 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: เอทูล็อกซ์ 60 (ATULOX 60), เอทูล็อกซ์ 90 (ATULOX 90), เอทูล็อกซ์ 120 (ATULOX 120)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ธันวาคม 2564
ด้านการแพทย์
: ยา
03010234 ชื่อสามัญ: ยาอะทอวาสแตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: คลอวาส-ซิส 40 (CHLOVAS-ZIS 40)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด มกราคม 2565
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010235 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ลาริก 75 แคปซูล (LARIK 75 CAPSULE)
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010236 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ลิกาบา 75 (LIGABA 75) และ ลิกาบา 150 (LIGABA 150)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010237 ชื่อสามัญ: ยาเลโวซิทิริซีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (Levocetirizine dihydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เลโวเซต (Levocet)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010238 ชื่อสามัญ: ยาลิโดรเคน ไฮโดรคลอไรด์ และแอดรีนาลีน (Lidocaine HCl and Adrenaline)

ชื่อทางการค้า: โดรนิล-เอ 1% (DRONIL-A 1%) และโดรนิล-เอ 2% (DRONIL-A 2%)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มกราคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2565)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010239 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (ETORICOXIB)

ชื่อทางการค้า: อิทอริค็อกซิบ ที.โอ. (ETORICOXIB T.O.)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มกราคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010240 ชื่อสามัญ: ยาเมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ (Metformin Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมทฟอร์มิน เอกซ์อาร์ (1000 มิลลิกรัม) METFORMIN XR (1000 MG)
องค์การเภสัชกรรม มีนาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010241 ชื่อสามัญ: ยาเอทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: แมนค็อกซิบ-60 (MANCOXIB-60) แมนค็อกซิบ-90 (MANCOXIB-90) และ แมนค็อกซิบ-120 (MANCOXIB-120)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด มีนาคม 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010242 ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมโมทิน (MEMOTIN)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด เมษายน 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010243 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: ไพกาบา 75 (PYGABA 75)
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด เมษายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010244 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: บาเลนติน 75 (BALENTIN 75) และ บาเลนติน 150 (BALENTIN 150)
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เมษายน 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010245 ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน โคแอกกูเลชั่น แฟคเตอร์ แปด (Human Coagulation Factor VIII)

ชื่อทางการค้า: แฟคเตอร์ แปด ทีอาร์ซีเอส (FACTOR VIII TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พฤษภาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010246 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีริก้า 75 (PRERICA 75)
บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด พฤษภาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010247 ชื่อสามัญ: ยาเออเบซาทาน (IRBESARTAN)

ชื่อทางการค้า: อ็อพติม่า 300 มก. (OPTIMA 300 mg)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พฤษภาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010248 ชื่อสามัญ: ยาฮิวแมน อิมมูโนโกลบูลิน จี 5 % (Human Immunoglobulin G 5 %)

ชื่อทางการค้า: อิมมูโนโกลบูลิน 5 ทีอาร์ซีเอส (IMMUNOGLOBULIN 5 TRCS)
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มิถุนายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010249 ชื่อสามัญ: ยาฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)

ชื่อทางการค้า: โปรสแตท 5 (Prostat 5)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010250 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสตาติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: เครสตาติน 10 (Crestatin 10) และ เครสตาติน 20 (Crestatin 20)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010251 ชื่อสามัญ: ยากาบาเพนติน (Gabapentin)

ชื่อทางการค้า: กาบานิล (Gabanil)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010252 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลแวนเต้ 500 (Levante 500)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010253 ชื่อสามัญ: ยาเมแมนทีน ไฮโดรคลอไรด์ (Memantine Hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เมแมนเทีย (Memantia)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010254 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: อีพิล๊อก - 500 (EPILOG - 500)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด ตุลาคม 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010255 ชื่อสามัญ: ยาเอสซิทราโลแปม (Escitalopram)

ชื่อทางการค้า: เอสซิแพม 10 มก (ESCIPAM 10 MG)
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด พฤศจิกายน 2565
ด้านการแพทย์
: ยา
03010256 ชื่อสามัญ: ยาอีนอกซาพาริน โซเดียม (Enoxaparin sodium)

ชื่อทางการค้า: ทีนอกซ์ (THENOX)
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มกราคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010257 ชื่อสามัญ: ยาเฟบบูโซสตัท (Febuxostat)

ชื่อทางการค้า: ยูโซริค (UXORIC)
บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด กุมภาพันธ์ 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010258 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: อะซิโธรมัยซิน แคปซูล 250 มิลลิกรัม (AZITHROMYCIN CAPSULE 250 MG)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010259 ชื่อสามัญ: ยาคาร์วีดิลอล (Carvedilol)

ชื่อทางการค้า: โทคาร์ลอล 6.25 (TOCARLOL 6.25)
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010260 ชื่อสามัญ: ยาโดเนเพซิล ไฮโดรคลอไรด์ (Donepezil hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: เนพซิล - 10 (NEPZIL - 10)
บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010261 ชื่อสามัญ: ยาโซฟอสบูเวียร์ และ เวลพาทาสเวียร์ (Sofosbuvir and Velpatasvir)

ชื่อทางการค้า: จีพีโอ-เฮป ซี (GPO-Hep C)
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010262 ชื่อสามัญ: ยาโดลูทีกราเวียร์ (DOLUTEGRAVIR)

ชื่อทางการค้า: โดลูเกรส (50 มิลลิกรัม) (DOLUGRASE (50 MG))
องค์การเภสัชกรรม เมษายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010263 ชื่อสามัญ: ยาฟอสโฟไมซิน (โซเดียม) (Fosfomycin (as sodium))

ชื่อทางการค้า: ซาโนฟอส ไอวี (SANOFOS IV)
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010264 ชื่อสามัญ: ยาลีวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: วิเวนซ่า ไอวี (VIVENSA IV)
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010265 ชื่อสามัญ: ยาเมล็อกซิแคม (Meloxicam)

ชื่อทางการค้า: ซีดาน 7.5 (XIDANE 7.5)
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010266 ชื่อสามัญ: ยาโอลานซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: โซแลน จีพีโอ (5 มิลลิกรัม) (ZOLAN GPO (5MG)) และ โซแลน จีพีโอ (10 มิลลิกรัม) (ZOLAN GPO (10MG))
องค์การเภสัชกรรม มิถุนายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010267 ชื่อสามัญ: ยาอัลฟูโซซิน ไฮโดรคลอไรด์ (Alfuzosin hydrochloride)

ชื่อทางการค้า: ฟูโซซิน 10 (FUZOSIN 10)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010268 ชื่อสามัญ: ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin)

ชื่อทางการค้า: อะซิโท ดราย ไซรัป (AZITO DRY SYRUP)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010269 ชื่อสามัญ: ยาอิทอริค็อกซิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: แคสโคซิป 60 (KASCOXIP 60), แคสโคซิป 120 (KASCOXIP 120)
บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010270 ชื่อสามัญ: ยาเลวีไทราซีแทม (Levetiracetam)

ชื่อทางการค้า: เลเวแทม (250 มิลลิกรัม) (LEVETAM (250 MG)) และ เลเวแทม (500 มิลลิกรัม) (LEVETAM (500 MG))
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010271 ชื่อสามัญ: ยาโมลนูพิราเวียร์ (MOLNUPIRAVIR)

ชื่อทางการค้า: โมโนเวียร์ (200 มิลลิกรัม) (MONOVIR (200 mg))
องค์การเภสัชกรรม กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010272 ชื่อสามัญ: ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)

ชื่อทางการค้า: คราซาซิน 250 (Craxacin 250), คราซาซิน 500 (Craxacin 500) และ คราซาซิน 750 (Craxacin 750)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด กรกฎาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010273 ชื่อสามัญ: ยาโอแลนซาพีน (Olanzapine)

ชื่อทางการค้า: พิแลนซ์ โอดีที (5 มก. ชนิดเม็ด) (PILANZ ODT (5 MG TABLET)) และ พิแลนซ์ โอดีที (10 มก. ชนิดเม็ด) (PILANZ ODT (10 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด กรกฎาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010274 ชื่อสามัญ: ยาซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)

ชื่อทางการค้า: ซีลีซา-400 (SELEXA-400)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010275 ชื่อสามัญ: ยาเอทอริคอกสิบ (Etoricoxib)

ชื่อทางการค้า: อาร์โทซิบ-120 (ARTHOXIB-120)
บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010276 ชื่อสามัญ: ยาเอนตาคาโปน (Entacapone)

ชื่อทางการค้า: เอนคาปอน 200 (ENCAPON 200)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010277 ชื่อสามัญ: ยาเอพิซาแบน (Apixaban)

ชื่อทางการค้า: เอ็กซ์ซาแบน 2.5 (EXABAN 2.5) และ เอ็กซ์ซาแบน 5 (EXABAN 5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010278 ชื่อสามัญ: ยาพรูคาโลไพรด์ ซัคซิเนต (PRUCALOPRIDE SUCCINATE)

ชื่อทางการค้า: พราคาล็อก 1 (PRACALOG 1) และ พราคาล็อก 2 (PRACALOG 2)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด สิงหาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010279 ชื่อสามัญ: ยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin)

ชื่อทางการค้า: แอ็ททอร์-10 ชนิดเม็ด (Attor-10 tablet), แอ็ททอร์-20 ชนิดเม็ด (Attor-20 tablet) และ แอ็ททอร์-40 ชนิดเม็ด (Attor-40 tablet)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด สิงหาคม 2566
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2567)
ด้านการแพทย์
: ยา
03010280 ชื่อสามัญ: ยาอะพิซาแบน (APIXABAN)

ชื่อทางการค้า: อะพิซ่า ซีซีพี 5 มก. (APIXA CCP 5 MG)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) กันยายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010281 ชื่อสามัญ: ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan)

ชื่อทางการค้า: ซูมิแกรน (SUMIGRAN)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) กันยายน 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010282 ชื่อสามัญ: ยาโทลแวปแทน (Tolvaptan)

ชื่อทางการค้า: แซพแทน 15 (SAPTAN 15)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010283 ชื่อสามัญ: ยาไบแลสทีน (Bilastine)

ชื่อทางการค้า: ไบคาฮิส 20 (BICAHIS 20)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010284 ชื่อสามัญ: ยาฟิงโกลิโมด (Fingolimod)

ชื่อทางการค้า: ออคเทค 0.5 (OCTEC 0.5)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010285 ชื่อสามัญ: ยาไกลคลาไซด์ (Gliclazide)

ชื่อทางการค้า: ไกลคอน เอ็มอาร์ (60 มก.ชนิดเม็ด) (GLYCON MR (60 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010286 ชื่อสามัญ: ยาเดสเวนลาฟาซีน (Desvenlafaxine)

ชื่อทางการค้า: เดสโฟซีน (ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน) 50 มก. (DESFOXINE (EXTENDED- RELEASE TABLET) 50 MG)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010287 ชื่อสามัญ: ยาบิลาสทีน (Bilastine)

ชื่อทางการค้า: บลิซทิน (20 มก. ชนิดเม็ด) (BLIZTIN) (20 MG TABLET)
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010288 ชื่อสามัญ: ยาโอล์มีซาร์แทน มีด็อกโซมิล (Olmesartan medoxomil)

ชื่อทางการค้า: โอเม็กซ์ต้า (20 มก. ชนิดเม็ด) (OMEXTA (20 MG TABLET)), โอเม็กซ์ต้า (40 มก. ชนิดเม็ด) (OMEXTA (40 MG TABLET))
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตุลาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010289 ชื่อสามัญ: ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin)

ชื่อทางการค้า: โรวาส (ROVAS)
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010290 ชื่อสามัญ: ยาไรวาร๊อกซาแบน (Rivaroxaban)

ชื่อทางการค้า: ร๊อกซาแบน 20 (ROXABAN 20)
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010291 ชื่อสามัญ: ยาโพรโพลิซ พลัส เอ็กเฮิร์บ (PROPOLIZ PLUS EXTHERB)

ชื่อทางการค้า: ยาโพรโพลิซ พลัส เอ็กเฮิร์บ (PROPOLIZ PLUS EXTHERB)
บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010292 ชื่อสามัญ: ยาพรีกาบาลิน (Pregabalin)

ชื่อทางการค้า: พรีกาลิน 75 (PREGALIN 75), พรีกาลิน 150 (PREGALIN 150)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010293 ชื่อสามัญ: ยาฉีดโคลิสทิมีเตต โซเดียม (Colistimethate sodium)

ชื่อทางการค้า: โคลิสเตต 150 (Colistate 150)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: ยา
03010294 ชื่อสามัญ: ยาพ่นสูดไอปราโทรเปียม โบรไมด์ และฟีโนเทอรอล ไฮโดรโบรไมด์(Ipratropium Bromide and Fenoterol Hydrobromide Metered Dose Inhaler)

ชื่อทางการค้า: แอโรบิดอล อินฮาเลอร์ (Aerobidol Inhaler)
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ยา
03010295 ชื่อสามัญ: ยามอนเทลูคาสท์ (Montelukast)

ชื่อทางการค้า: มอนทูแลร์ 4 ออรัล แกรนูล (MONTULAIR 4 ORAL GRANULES)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ยา
03010296 ชื่อสามัญ: ยาพ่นสูดซัลเมทารอล และ ฟลูทิคาโซน โปรพิออเนท (Metered Dose Inhaler Salmeterol and Fluticasone propionate)

ชื่อทางการค้า: แอโรไทด์ 125 (Aerotide 125)
บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด กุมภาพันธ์ 2567
ด้านการแพทย์
: ยา
03010297 ชื่อสามัญ: ยาซิมวาสทาทิน (Simvastatin)

ชื่อทางการค้า: ซิมเม็กซ์ 20 (Zimmex 20)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เมษายน 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020001 ชื่อสามัญ: ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator)

ชื่อทางการค้า: ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้ (Move Free Elbow Hinge External Fixator)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020002 ชื่อสามัญ: โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal Locking Nail)

ชื่อทางการค้า: โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal Locking Nail)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020003 ชื่อสามัญ: แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw)

ชื่อทางการค้า: แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking Screw)
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล เมษายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020004 ชื่อสามัญ: โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)

ชื่อทางการค้า: โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System))
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2562)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020005 ชื่อสามัญ: ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

ชื่อทางการค้า: ยูนิตทำฟัน
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรกฎาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2560, สิงหาคม 2562) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020006 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม (PW Plus: Dental Implant)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020007 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ (MINI DENTAL IMPLANT FOR RETAINING REMOVABLE DENTURE)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียมขนาดเล็ก (PW PLUS : MINI DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มีนาคม 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020007 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030026 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020008 ชื่อสามัญ: ระบบเครื่องมือช่วยผ่าตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง

ชื่อทางการค้า: PTS Pedicular Screw Fixation – Rod System
บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020009 ชื่อสามัญ: วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล (Personalize Cranio-Maxillofacial Implant)

ชื่อทางการค้า: วัสดุฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020010 ชื่อสามัญ: เตียงผู้ป่วยสำหรับงานผ่าตัด (OPERATING TABLE)

ชื่อทางการค้า: เตียงผู้ป่วยสำหรับงานผ่าตัด (OPERATING TABLE)
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020011 ชื่อสามัญ: เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส

ชื่อทางการค้า: ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System: Model-BioPlasma Cell Modulation)
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด กันยายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020012 ชื่อสามัญ: เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท

ชื่อทางการค้า: ไบโอพลาสมา (BIOPlasma System : Model-BioPlasmaJet System)
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัด กันยายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020013 ชื่อสามัญ: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)

ชื่อทางการค้า: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020013 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030027 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020014 ชื่อสามัญ: ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses)

ชื่อทางการค้า: SAWAKY : ที่นอนลดแผลกดทับ (SAWAKY : Anti-Bedsore Mattress)
บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด เมษายน 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ธันวาคม 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020015 ชื่อสามัญ: เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)

ชื่อทางการค้า: คิดนี่-คลีน (KIDNY-KLEENTM)
บริษัท เมดิทอป จำกัด พฤษภาคม 2561
ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(ยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020016 ชื่อสามัญ: รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)

ชื่อทางการค้า: รถเข็นนั่งใช้ไฟฟ้า (Electric – Powered Wheelchair)
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มิถุนายน 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020017 ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน (Robotic Devices for Arm Rehabilitation)

ชื่อทางการค้า: SENSIBLETAB : หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน
บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด กรกฎาคม 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020018 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร NOVEM (“NOVEM” DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด ตุลาคม 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020018 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030028 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020019 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา (Lerprat eye irrigation)
บริษัท พีแอนด์เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020020 ชื่อสามัญ: เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พฤษภาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020021 ชื่อสามัญ: ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supply Ceiling Pendant Unit)

ชื่อทางการค้า: ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supply Ceiling Pendant Unit)
บริษัท เฮลท์เจนนิก เทคโนโลยีส์ จำกัด สิงหาคม 2562
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กันยายน 2564)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020022 ชื่อสามัญ: หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบำบัดด้วยแสงเลเซอร์กำลังต่ำ (Laser Cap for Hair Regrowth Using Low Level Laser Therapy Technology)

ชื่อทางการค้า: ไพร์ม หมวกเลเซอร์ปลูกผม (PRIME™ Laser Cap for Hair Regrowth)
บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด พฤศจิกายน 2562
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020023 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template)

ชื่อทางการค้า: อุปกรณ์ช่วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template)
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด ธันวาคม 2562
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020024 ชื่อสามัญ: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (Dental CT)

ชื่อทางการค้า: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (DentiiScan)
บริษัท พิกซาเมด จำกัด มกราคม 2563
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020025 ชื่อสามัญ: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)

ชื่อทางการค้า: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020026 ชื่อสามัญ: เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))

ชื่อทางการค้า: เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed (Fowler Bed))
บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตุลาคม 2563
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020027 ชื่อสามัญ: เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Internet of Things (IoT) (Light Ultraviolet Germicidal)

ชื่อทางการค้า: วี ฟรี บาย มณีจันทร์ (V-FREE by MANEEJUN)
บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชั่น จำกัด กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020028 ชื่อสามัญ: หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS)

ชื่อทางการค้า: SENSIBLESTEP : หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (SENSIBLESTEP : GAIT REHABILITATION ROBOTS)
บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด พฤศจิกายน 2564
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020029 ชื่อสามัญ: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)

ชื่อทางการค้า: เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Steam Sterilizers)
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566) ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020030 ชื่อสามัญ: อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน

ชื่อทางการค้า: สเปซ วอล์กเกอร์ อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน (Space Walker)
บริษัท เมดิคิวบ์ จำกัด มีนาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020031 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร PRK (PRK DENTAL IMPLANT)
บริษัท มหาสวัสดิ์เทคโนโลยี จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020031 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030029 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020032 ชื่อสามัญ: เครื่องสลายนิ่ว (Lithotripter)

ชื่อทางการค้า: เครื่องสลายนิ่ว สมาร์ท ลิโธ พลัส (Smart litho Plus Lithotripter)
บริษัท พีเอ็น อินโนเทค จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020033 ชื่อสามัญ: เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation and Transportation Chamber (PETE))

ชื่อทางการค้า: เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation and Transportation Chamber (PETE))
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มนวัตกรรม จาก “กลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์” เป็น “กลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์” ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
03020034 ชื่อสามัญ: เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพ แฟลตพาแนลไร้สาย (Digital Radiography)

ชื่อทางการค้า: บอดีเรย์ อาร์ : ชุดแปลงเอกซเรย์เป็นดิจิทัล (BodiiRay R : Digital Radiography (DR))
บริษัท พิกซาเมด จำกัด เมษายน 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030001 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟ่า

ชื่อทางการค้า: i-LAB Alpha Thalassemia IC strip test
บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี่ จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030002 ชื่อสามัญ: สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น

ชื่อทางการค้า: ไมท์เฟียร์ (Mite Fear)
บริษัท ไทยเฮิร์บเทค จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030003 ชื่อสามัญ: น้ำยาทดสอบภูมิแพ้โดยการทดสอบผิวหนังโดยวิธีสะกิด (Allergenic extracts for skin pick test)

ชื่อทางการค้า: น้ำยาทดสอบภูมิแพ้ เกร็ทเตอร์ อัลเลอร์แว็กเทสต์® (Greater AllerVactest®)
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด มีนาคม 2559
รายการ 1) - 6) มีนาคม 2559 รายการ 7) - 12) มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030004 ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver Nano)

ชื่อทางการค้า: บลูริบบ้อน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (BluRibbon : Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue Sliver Nano)
บลูเมมเบรน : แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟ้า (BluMembrane : Biocellulose Anti- microbial Dressing with Blue Sliver Nano)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด กันยายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030005 ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลแบบก้าวหน้า (ADVANCE WOUND DRESSING)

ชื่อทางการค้า: ไฮโดรเมช® และไฮโดรเมช® เอสเอน(Hydromesh®&Hydromesh® SN)
บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด ตุลาคม 2560
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030006 ชื่อสามัญ: ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี (Reagent kits for screening of thalassemia and hemoglobin E)

ชื่อทางการค้า: ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี KKK-OF และ
KKU-DCIP Clear (KKU-OF and KKU-DCIP-Clear reagent kits for screening of thalassemia and hemoglobin E)
บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด กุมภาพันธ์ 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030007 ชื่อสามัญ: ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster)

ชื่อทางการค้า: ปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (M Dent Antimicrobial Dental Gypsum Product)
บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด เมษายน 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030008 ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1)

ชื่อทางการค้า: ชุดทดสอบ DMSc α-thal1 (DMSc α-thal1 test kit)
บริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด พฤษภาคม 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030009 ชื่อสามัญ: ไฮโดรเจลผสมซิลเวอร์นาโน (Hydrogel Wound Dressing with Silver Nano)

ชื่อทางการค้า: บลูเจล (BluGel)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด กันยายน 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030010 ชื่อสามัญ: แผ่นปิดแผลเคลือบสารสกัดสมุนไพรจากว่านหางจระเข้และใบบัวบก (Polyester Containing Herbal Extract Dressing)

ชื่อทางการค้า: ซีเฮริบ์® (SI-HERB®)
บริษัท บางกอก โบทานิกา จำกัด ธันวาคม 2561
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030011 ชื่อสามัญ: วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง (Light activated resin-modified glass ionomer)

ชื่อทางการค้า: เอ็มเบส : วัสดุเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ที่แข็งตัวด้วยแสง (Embaze : light active resin-modified glass ionomer)
หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030012 ชื่อสามัญ: วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง (Light activated dental pit and fissure sealant)

ชื่อทางการค้า: ออลซีลล์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง แบบสีขาวเหมือนฟัน All-Zeal : Light activated dental pit and fissure sealant (opaque type) และ ออลซีลล์เคลียร์ : วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการฉายแสง แบบใส All- Zeal Clear : Light activated dental pit and fissure sealant (transparent type)
หน่วยการผลิตวัสดุทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤษภาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030013 ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis test kit)

ชื่อทางการค้า: ทีบี ดี-เทค (TB D-tect)
บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด กรกฎาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030014 ชื่อสามัญ: หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection)

ชื่อทางการค้า: อินโนเมด (Innomed)
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กรกฎาคม 2562
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030015 ชื่อสามัญ: ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit)

ชื่อทางการค้า: ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit)
บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พฤษภาคม 2563
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030016 ชื่อสามัญ: พลาสเตอร์เทปชนิดใส (TRANSPARENT POROUS SURGICAL TAPE)

ชื่อทางการค้า: อินโนทรานส์ (INNOTRANS)
บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด มกราคม 2564
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030017 ชื่อสามัญ: กระดูกทดแทนและโลหะดามกระดูกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (3D-printed personalized prosthesis/bone plate)

ชื่อทางการค้า: กระดูกทดแทนและโลหะดามกระดูกจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ออกแบบเฉพาะบุคคล (3D-printed personalized prosthesis/bone plate)
บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ธันวาคม 2564
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030018 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use) (COVID-19 Ag Rapid Test Cassette (Professional use))

ชื่อทางการค้า: แอฟฟิโนม (AFFINOME)
บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030019 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับตรวจด้วยตนเอง (Self-Test) (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)

ชื่อทางการค้า: แอฟฟิโนม (AFFINOME)
บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด ธันวาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030020 ชื่อสามัญ: ชุดให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อมหัวต่อ (Sterile Water for Inhalation, USP)

ชื่อทางการค้า: ชุดให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้แล้วทิ้งพร้อมหัวต่อ (AquaFlo Sterile Water for Inhalation, USP)
บริษัท เฮลท์เจนนิก เทคโนโลยีส์ จำกัด กรกฎาคม 2565
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030021 ชื่อสามัญ: แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colostomy Flange and Colostomy Bag)

ชื่อทางการค้า: โคลอสเม่ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ (Colosme®, Colostomy Flange and Colostomy Bag)
บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด พฤศจิกายน 2565
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030022 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use) (COVID-19 Ag Rapid Test Cassette (Professional use))

ชื่อทางการค้า: ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วต่อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional use) (Kestrel COVID-19 Ag RAPID TEST (Professional use))
บริษัท เค.ไบโอ ไซเอ็นซ์ จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030023 ชื่อสามัญ: ชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับตรวจด้วยตนเอง (Self-Test) (COVID-19 Antigen Test Kit for Self-Testing)

ชื่อทางการค้า: ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วต่อไวรัสก่อโรคโควิด-19 แบบตรวจด้วยตนเอง (Nasal swab) (KESTREL COVID-19 Antigen Test Kit for Self-Testing (Nasal swab))
บริษัท เค.ไบโอ ไซเอ็นซ์ จำกัด มีนาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030024 ชื่อสามัญ: เฝือกขาจากยางพารา (Bio-Slab)

ชื่อทางการค้า: เฝือกขาจากยางพารา ด็อกเตอร์เอ็น (Bio-Slab DOCTOR N)
บริษัท ด็อกเตอร์ เอ็น จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030025 ชื่อสามัญ: ถุงมือสำหรับการตรวจโรค (Examination Gloves)

ชื่อทางการค้า: ถุงมือสำหรับการตรวจโรค โปรวิด (Provid Examination Gloves)
บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธันวาคม 2566
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030026 ชื่อสามัญ: รากเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้ (MINI DENTAL IMPLANT FOR RETAINING REMOVABLE DENTURE)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียมขนาดเล็ก (PW PLUS : MINI DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มีนาคม 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020007 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030026 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030027 ชื่อสามัญ: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)

ชื่อทางการค้า: หุ่นจำลองทางการแพทย์เฉพาะบุคคล
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020013 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030027 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030028 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร NOVEM (“NOVEM” DENTAL IMPLANT)
บริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด ตุลาคม 2561
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020018 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030028 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030029 ชื่อสามัญ: รากฟันเทียม (Dental Implant)

ชื่อทางการค้า: รากฟันเทียม ตราอักษร PRK (PRK DENTAL IMPLANT)
บริษัท มหาสวัสดิ์เทคโนโลยี จำกัด กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รหัส 03020031 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030029 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: วัสดุทางการแพทย์
03030030 ชื่อสามัญ: เท้าเทียม (Prosthetic Foot)

ชื่อทางการค้า: เท้าเทียมไดนามิกเอสเพส (sPace Dynamic Prosthetic Foot)
บริษัท มุทา จำกัด พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มอื่น ๆ ด้านการแพทย์ รหัส 03070002 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030030 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040001 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: รถพยาบาลนาโน
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040002 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: Lecog Nano (S), Lecog Nano (M), Lecog Nano (L)
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มกราคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040003 ชื่อสามัญ: รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital X-Ray Mobile)
บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด มีนาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2561)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040004 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลนาโน (CARRYBOY : Nano Ambulance)
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040005 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (CARRYBOY : Safety Ambulance)
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด สิงหาคม 2563
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กุมภาพันธ์ 2566)
ด้านการแพทย์
: ยานพาหนะบริการทางการแพทย์
03040006 ชื่อสามัญ: รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขนาดใหญ่)

ชื่อทางการค้า: แครี่บอย : รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ (ขนาดใหญ่) (CARRYBOY : Safety Ambulance (Chassis Cab))
บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด กันยายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050001 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการ อาหารทางสายให้อาหาร (GEN-DM)

ชื่อทางการค้า: เจ็น-ดีเอ็ม (GEN-DM)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มกราคม 2559
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050002 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง (Medical food for patients who need high protein and high calories)

ชื่อทางการค้า: นีโอ-มูน (Neo-Mune)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มีนาคม 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2560)
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050003 ชื่อสามัญ: น้ำมันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ (Whole Grain Essential Oil)

ชื่อทางการค้า: น้ำมันข้าวกล้องสกัดวิธีธรรมชาติ "ตราริซสเตอรอลล์" (RizsterolsTM Whole Grain Essential Oil)
บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตุลาคม 2560
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050004 ชื่อสามัญ: อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ต้องการเสริมโภชนาการ (อาหารทางการแพทย์) (Complete formula for those who require nutritional supplement (Medical Food))

ชื่อทางการค้า: เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด พฤศจิกายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050005 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS)

ชื่อทางการค้า: แพนเอ็นเทอราล : อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อยและดูดซึมอาหาร (PAN-ENTERAL : (MEDICAL FOOD FOR TUBE FEEDING FOR PAEDIATRIC PATIENT WITH DIGESTIVE AND ABSORPTIVE PROBLEMS)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050006 ชื่อสามัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผงไข่ขาว ชนิดผงละลายน้ำ (Dietary supplement powder from egg)

ชื่อทางการค้า: อัลบูโปร (Albupro)
บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด สิงหาคม 2561
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050007 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index Medical Food)

ชื่อทางการค้า: วันซ์ โปร : อาหารทางการแพทย์ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (ONCE PRO : Low Glycemic Index Medical Food)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ตุลาคม 2561
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050008 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สำหรับคนปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงในเลือด ผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายให้อาหาร (Medical Food)

ชื่อทางการค้า: อาหารทางการแพทย์ ตรา เจ็น-ดีเอ็ม เอ็มเอฟ (MEDICAL FOOD GEN-DM MF)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มิถุนายน 2564
ด้านการแพทย์
: อาหารเสริม
03050009 ชื่อสามัญ: อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร (Complete Nutritional Formula with Fiber Medical Food)

ชื่อทางการค้า: อาหารทางการแพทย์ ตรา วันซ์ คอมพลีท (Once Complete)
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด มิถุนายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล ตุลาคม 2564)
ด้านการแพทย์
: วัคซีน
03060001 ชื่อสามัญ: วัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, recombinant acellular pertussis vaccine)

ชื่อทางการค้า: Boostagen®
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กรกฎาคม 2561
ด้านการแพทย์
: วัคซีน
03060002 ชื่อสามัญ: วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ (Recombinant acellular pertussis vaccine)

ชื่อทางการค้า: Pertagen®
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กรกฎาคม 2561
ด้านการแพทย์
: อื่นๆ
03070001 ชื่อสามัญ: การตรวจ cell-free fetal DNA ในพลาสมาหญิงตั้งครรภ์ (non-invasive prenatal screening)

ชื่อทางการค้า: MGC-NIPS
บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด ธันวาคม 2563
ด้านการแพทย์
: อื่นๆ
03070002 ชื่อสามัญ: เท้าเทียม (Prosthetic Foot)

ชื่อทางการค้า: เท้าเทียมไดนามิกเอสเพส (sPace Dynamic Prosthetic Foot)
บริษัท มุทา จำกัด พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรม จากเดิมกลุ่มอื่น ๆ ด้านการแพทย์ รหัส 03070002 เป็นกลุ่มวัสดุ ทางการแพทย์ รหัส 03030030 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 53 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
ด้านการแพทย์
: อื่นๆ
03070003 ชื่อสามัญ: บริการอ่านผลภาพเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Chest x-ray image analysis service with AI-based software)

ชื่อทางการค้า: อินสเป็คทรา ซีเอ็กซ์อาร์ (Inspectra CXR)
บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด สิงหาคม 2566
Top