รายการนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง

รูปภาพ หมวด : กลุ่ม รหัส ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: วัสดุและอุปกรณ์ความมั่นคง
13010001 ชื่อสามัญ: ยางลอกลาย 3 มิติ (Thermoforming rubber)

ชื่อทางการค้า: ยางลอกลาย 3 มิติ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก (3D Tracing Rubber, Thermoplastic Natural Rubber, Safety Rubber, Security Rubber, Identifying Rubber)
บริษัท วอนนาเทค จำกัด กุมภาพันธ์ 2565
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020001 ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (BALLISTIC VEST)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A รุ่น RTN IIIA
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020002 ชื่อสามัญ: ชุดแหวนกันซึมที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำของปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง 25 ขนาด 155 มิลลิเมตร เอ็ม 198 (High Precision Rubber Seats for Howitzer, Medium, Towed : 155 MM., M198)

ชื่อทางการค้า: ชุดแหวนกันซึม ปกค. 25 ขนาด 155 มม. เอ็ม 198
บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด มีนาคม 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020003 ชื่อสามัญ: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อทางการค้า: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020004 ชื่อสามัญ: ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร (Rubber Seals for 155 mm. GH N-45 A1 Towed Howitzer)

ชื่อทางการค้า: ชุดแหวนกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร
บริษัท อาร์มี่ซัพพลาย จำกัด ตุลาคม 2560
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020005 ชื่อสามัญ: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Jammer)

ชื่อทางการค้า: เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ DRC (Cellular Jammer)
บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด พฤศจิกายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020006 ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3A (Ballistic Vest Lightweight Level 3A)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3A (NIJ) รุ่น 2813 (Ballistic Vest Lightweight Level 3A (NIJ) Model 2813)
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด กรกฎาคม 2562
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020007 ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (Ballistic Vest Lightweight Level 3)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 SA (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 SA)
เสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบา ระดับ 3 (NIJ) รุ่น 2814 ICW (Ballistic Vest Lightweight Level 3 (NIJ) Model 2814 ICW)
บริษัท โกลแฟ็บ จำกัด ตุลาคม 2562
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020008 ชื่อสามัญ: ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70 (The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-Aircraft Gun)

ชื่อทางการค้า: ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ แอล 70 (The Upgraded kit for the 40mm L70 Anti-Aircraft Gun)
บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด มีนาคม 2563
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020009 ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A ที่เสริมคุณสมบัติป้องกันสะเก็ดระเบิด ป้องกันมีดและวัตถุปลายแหลม

ชื่อทางการค้า: อินโวสตาร์ (ENVOSTAR)
บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด ตุลาคม 2563
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020010 ชื่อสามัญ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบ M119 (Lithium – ion battery and lithium – ion battery charger for 105 mm cannons Model M119)

ชื่อทางการค้า: ออสก้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ M119 และออสก้าชุดชาร์จแบตเตอรี่ (Oska li-ion battery Model M119 & Oska battery charger)
บริษัท ออสก้าโฮลดิ้ง จำกัด ธันวาคม 2563
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020011 ชื่อสามัญ: รถเกราะล้อยางอเนกประสงค์ (Multi Purpose Vehicle)

ชื่อทางการค้า: ชัยเสรี (CHAISERI)
บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด มกราคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2564)
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020012 ชื่อสามัญ: รถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle)

ชื่อทางการค้า: ชัยเสรี (CHAISERI)
บริษัท ชัยเสรีเม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด มิถุนายน 2564
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020013 ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน (Personal Body Armor)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะป้องกันกระสุน (Personal Body Armor)
บริษัท ช.ไพศาล จำกัด ตุลาคม 2564
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020014 ชื่อสามัญ: อาวุธปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร

ชื่อทางการค้า: เนแรค556 (NARAC556, NARAC556 CARBINE)
บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล สิงหาคม 2565)
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020015 ชื่อสามัญ: โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (Ballistic Shield)

ชื่อทางการค้า: โล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (Ballistic Shield)
บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2564
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020016 ชื่อสามัญ: ใบจักรเรือแบบแนวดิ่ง (Vertical Axis (Cycloidal) Propeller)

ชื่อทางการค้า: ใบจักรเรือแบบแนวดิ่ง (แบบ VSP18GH) (Vertical Axis (Cycloidal) Propeller (VSP18GH))
บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด ธันวาคม 2564
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
: ครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
13020017 ชื่อสามัญ: เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและกันแทง (Bulletproof vest)

ชื่อทางการค้า: เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและกันแทง รุ่น ZOLID L3A (Ballistic Vest Lightweight ZOLID L3A)
บริษัท แกรนด์ พารากอน จำกัด ธันวาคม 2565
Top