รายการนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ ด้านสำนักงาน

รูปภาพ หมวด : กลุ่ม รหัส ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ
ด้านสำนักงาน
: ครุภัณฑ์สำนักงาน
10020001 ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System)

ชื่อทางการค้า: คิวคิว (QueQ)
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด มกราคม 2563
ด้านสำนักงาน
: ครุภัณฑ์สำนักงาน
10020002 ชื่อสามัญ: ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ (IT Infrastructure Management System)

ชื่อทางการค้า: เน็ตก้าวิว เน็ตเวิร์ค เมเนเจอร์ เอ็กซ์ (NetkaView Network Manager X)
บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด มิถุนายน 2564
ด้านสำนักงาน
: ครุภัณฑ์สำนักงาน
10020003 ชื่อสามัญ: ระบบสารสนเทศบริหารจัดการเอกสารและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise Content Management (ECM))

ชื่อทางการค้า: ซีด็อกซ์ ระบบสารสนเทศบริหารจัดการเอกสารและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (zDOX - Zero Document Exchange)
บริษัท กิงโกะ ซอฟต์ จำกัด มีนาคม 2566
ด้านสำนักงาน
: อื่นๆ
10030001 ชื่อสามัญ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) (ELECTRONICS DOCUMENT FLOW SYSTEM)

ชื่อทางการค้า: โฟลซอฟต์ (FlowSoft)
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เมษายน 2561
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
Top