รายการนวัตกรรมไทย

หมวดหมู่ ด้านยานพาหนะและขนส่ง

รูปภาพ หมวด : กลุ่ม รหัส ชื่อสามัญ : ชื่อทางการค้า ผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนที่ประกาศ
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
08010001 ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์

ชื่อทางการค้า: ยางตันใหม่ยี่ห้อ โคมาชิ (KOMACHI)
บริษัท วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำกัด มิถุนายน 2560
(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
08010002 ชื่อสามัญ: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ชนิดโป๊บาง (Polyester Surface Putty)

ชื่อทางการค้า: สีโป๊ยานยนต์ พอลิเอสเตอร์ ปีเตอร์ชนิดโป๊บาง TX-599 (Peter Polyester Surface Putty TX-599)
บริษัท ไทยนครเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ธันวาคม 2561
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
08010003 ชื่อสามัญ: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ (Solid industrial Tyres)

ชื่อทางการค้า: ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ : Pio - tyres (Solid industrial Tyres : Pio - tyres)
บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด พฤษภาคม 2563
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
08010004 ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
บริษัท สยามยูไนเต็ดรับเบอร์จำกัด กันยายน 2563
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: วัสดุและอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ
08010005 ชื่อสามัญ: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)

ชื่อทางการค้า: เสาจราจรล้มลุก จากยางธรรมชาติ (Traffic pole from natural rubber)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนาคม 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล กรกฎาคม 2566)
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์บรรทุก
08030001 ชื่อสามัญ: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Multi Purpose Truck (MPT 4X4))

ชื่อทางการค้า: รถบรรทุกอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) เมษายน 2563
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์โดยสาร
08050001 ชื่อสามัญ: รถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ ขนาด 7 เมตร (Aluminum Bus Produced from stamping and extrusion molding, The length 7 meters)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี ซี-บัส : รถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม (SAKUN C C-BUS : Aluminum Mini Bus)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2564
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มิถุนายน 2566)
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์โดยสาร
08050002 ชื่อสามัญ: รถโดยสารอะลูมิเนียมไฟฟ้า ขนาด 7 เมตร (Aluminum EV Bus Size 7 meters)

ชื่อทางการค้า: รถโดยสารอะลูมิเนียมไฟฟ้า ขนาด 7 เมตร (Aluminum EV Bus Size 7 meters)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กันยายน 2566
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: รถยนต์ตรวจการณ์
08060001 ชื่อสามัญ: รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง

ชื่อทางการค้า: TR TRANSFORMER II
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด พฤศจิกายน 2559
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล พฤศจิกายน 2565)
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
08070001 ชื่อสามัญ: เรืออลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารสปีดโบ๊ทอลูมิเนียมแบบปั๊มขึ้นรูป (SAKUN C : Aluminum Passenger Speed Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ตุลาคม 2560
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
08070002 ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตุลาคม 2562
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
08070003 ชื่อสามัญ: (ระงับการขึ้นบัญชีเป็นการชั่วคราว) รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)

ชื่อทางการค้า: (ระงับการขึ้นบัญชีเป็นการชั่วคราว) รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road Maintenance Machine)
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ : ระงับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 24 เมษายน 2566
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
08070004 ชื่อสามัญ: เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ (Catamaran Aluminum passenger boat, Produced from stamping and extrusion molding)

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Sakun C : Catamaran Aluminum Ferry passenger Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด สิงหาคม 2563
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
08070005 ชื่อสามัญ: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Wall Charger)

ชื่อทางการค้า: เครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนังสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Wall Charger)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กันยายน 2565
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
08070006 ชื่อสามัญ: เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Supply Equipment)

ชื่อทางการค้า: เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EVITY CHARGE EV Charger)
บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พฤศจิกายน 2565
(เพิ่มเติม/แก้ไขข้อมูล มีนาคม 2566)
ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่นๆ
08070007 ชื่อสามัญ: เรือท้องแบนอะลูมิเนียม ผลิตจากการปั๊มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์

ชื่อทางการค้า: สกุลฎ์ซี ไทนีโบ้ท : เรือท้องแบนอะลูมิเนียม (SAKUN C Tiny Boat : Aluminum Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด มีนาคม 2567
Top